• Hem
  • Cykellekplats
sida

Cykellekplats

Nämndinitiativ Stadsbyggnads- och miljönämnden 2014-01-21

En trafiktät stad som Sundbyberg ställer höga krav på barn och ungas trafikfärdighet. Vi vill därför att förvaltningen undersöker möjligheten att anlägga en cykellekplats där barn i tidig ålder kan lära sig cykla och träna på trafikvett i en säker och lugn miljö. En stadsmiljö i miniatyrstorlek med vägskyltar, rondeller och rödljus kan stimulera barnens intresse för cykling och bidra till att de känner sig trygga i trafiken.

En sådan lekplats måste självklart utformas så att den är tillgänglig för alla.

Vänsterpartiet föreslår därför nämnden besluta

Att uppdra till stadsbyggnads- och miljöförvaltningen att utreda möjligheten att anlägga en cykellekplats i Sundbyberg.

 

Sundbyberg som ovan

Bert Jagerby

Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk