• Hem
  • Har Miljöpartie...
sida

Har Miljöpartiet gjort ett strategiskt val?

Jesper WiklundPå budgetfullmäktige den 17:e december röstade de styrande partiernas budget igenom (Sundbyberg styrs sedan valet 2014 av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna). Utöver det antogs en rad tilläggsyrkanden från några av oppositionspartierna. De flesta var i linje med den budget vi lagt fram. Andra var helt enkelt bra förslag som vi gärna ville bifalla.

På budgetfullmäktige den 17:e december röstade de styrande partiernas budget igenom (Sundbyberg styrs sedan valet 2014 av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna). Utöver det antogs en rad tilläggsyrkanden från några av oppositionspartierna. De flesta var i linje med den budget vi lagt fram. Andra var helt enkelt bra förslag som vi gärna ville bifalla.

Men några av besluten uppfattar jag som problematiska och där yrkade Vänsterpartiet avslag. Det handlade om följande:

  • Sundbyberg ska slå vakt om mångfald och valfrihet bland utförare inom äldreomsorgen, samt att LOV (lagen om valfrihet) ska införas i hela äldreomsorgen.
  • Hyresrätter ska omvandlas till bostadsrätter i Hallonbergen och andra stadsdelar.
  • Duvboskolans utbyggnad ska stoppas omedelbart.

Vi stöder helhjärtat mångfald och valfrihet, men valfriheten måste vara större än att enbart handla om att välja företag A eller företag B. Valfrihet och mångfald handlar om att få välja vilken typ av insats man vill ha, när man vill ha den och hur man vill ha den. Det behövs fler, inte färre hyresrätter i Sundbyberg, och därför ska vi inte sälja ut allmännyttan. Och det har säkert funnits flera goda skäl till att vara emot en utbyggnad av Duvboskolan – men att stoppa den nu, när byggnationen redan påbörjats, innebär dels att omkring nio miljoner kronor kastas i sjön, och framför allt att 70 elever kan tvingas leta efter en annan skola.

Det som förvånar i de här frågorna är Miljöpartiets ändrade uppfattning sedan förra mandatperioden. Man var med och beslutade om att bygga ut Duvboskolan, man har beslutat att införa LOV på prov, begränsat till Hemtjänsten och att det sedan skulle utvärderas – ett arbete som just nu pågår, och man hävdade vid en debatt i biblioteket i Hallonbergen inför valet att man inte ville ha fler utförsäljningar av hyresrätter.

Nåväl, man kan alltid ändra sig. Det märkliga är att man säger att man gör det för att man måste samarbeta i opposition. Det måste man nämligen inte alls.

I opposition har man full frihet att helt driva sin egen politik. Miljöpartiet lade 57 tilläggsyrkanden till budgeten. 55 av dessa valde styret att bifalla. Moderaterna och Folkpartiet biföll 14 av dessa, varav två med betydligt svagare formuleringar. I utbyte mot deras stöd skulle alltså Miljöpartiet stötta utförsäljning av allmännyttan, konkurrensutsättande av äldreomsorgen samt lämna 70 barn hängande i luften inför skolvalet. Detta trots att styret redan bifallit en betydligt större del av Miljöpartiets förslag än vad Moderaterna och Folkpartiet gjort.

Kort sagt – Miljöpartiet kan ha ändrat uppfattning, men att påstå att de var tvungna till det för att få igen om sina andra frågor, det stämmer helt enkelt inte.

Jesper Wiklund

Dela den här sidan:

Kopiera länk