Konsten att minska bostadsbristen

2012-03-26

I storstockholm råder bostadsbrist. Bostadsministern kräver att kommunerna måste bygga mer, utan att på något sätt hjälpa till. Bostadsköerna blir längre och längre. Även företagen har fått upp ögonen och bekymrar sig för att man har svårt att rekrytera eftersom jobbsökande från annan ort inte har någonstans att bo. Och våra ungdomar utan fet plånbok  måste kunna flytta hemifrån någon gång. Men ändå byggs det – det står ju byggkranar överallt, även i Sundbyberg.

Vad består bostadsbristen i? Jo, av hyresrätter. I Sundbyberg står ca 40 000 personer i Förvaltarens kö och av dessa är 9059 skrivna i staden (plus ca 3000 egna hyresgäster som vill byta). Om dessa 9 000 önskade sig en bostadsrätt eller egnahem, och hade råd till det, så skulle de ha rätt mycket att välja på i Sundbyberg med omnejd. Men nu är det inte så.
 
I bladet ”Nytt från Sundbyberg” ser vi att kommunstyrelsens ordförande uttalar sig om de ca 315 bostäder som nu ska byggas i Hallonbergen. ”- Med nya bostäder bygger vi bort bostadsbristen”, kan vi läsa. Men är det verkligen hyresrätter som ska byggas där? Det vi vet är att det planeras för ca 25 studentbostäder inom ett stort och väldigt spännande projekt. Vi glädjer oss åt att Förvaltaren nu uppför 269 nya hyresrätter i Ursvik samt att de har planer på nya bostäder vid Landsvägen. Mindre glädjande är dock att Förvaltaren har sålt 1277 lägenheter och tyvärr så är fler på väg att säljas.

Vänsterpartiet påpekar inför varje planärende som gäller bostäder, att det ska byggas minst 25% hyresrätter. Den siffran baserar sig på en tidigare S-V-MP-uppgörelse men egentligen är behovet mycket större. Frågan är också vilka som har råd att bo i nyproducerade hyreslägenheter.

Vi inser att den stora bostadsfrågan inte kan lösas av lilla Sundbyberg. Men lilla Sundbyberg borde kunna framstå som en bättre förebild i tider av långvarig bostadsbrist – och brist på statliga styrmedel.
Osäkerheten är stor när det gäller hur många hyresrätter som den styrande minoriteten förmår att få fram.

 

Med kommunfullmäktiges medgivande vill jag därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren
1) Kommer ni att utnyttja planmonopolet eller på annat sätt driva på byggbolagen för att bygga många fler hyresrätter?

2) Kommer ni på motsvarande sätt att försöka förmå dem att bygga billigare, utan att tumma på kvaliteten, för att på så sätt hålla ner hyrorna?

3) Kommer du att påverka Förvaltaren att bygga ännu fler bostäder, till exempel i Ursvik och Ör?

Sundbyberg som ovan

 

Bert Jagerby

Dela den här sidan:

Kopiera länk