sida

Tvivlar kommunpolitiker på klimathotet?

2012-09-24

Sex av tio svenska kommunpolitiker och chefer är klimatskeptiker. En av tio förnekar dessutom den globala uppvärmningen helt. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, gjorde i våras en stor undersökning, omfattande 63 kommuner, om hur kommunala beslutsfattare ser på klimatförändringen. Resultatet blev nedslående: 70% av de svarande tvivlar starkt på klimatförändringen, drygt 9% är klimatförnekare och hela 61% är tveksamma till om människan orsakat jordens uppvärmning. FOI`s undersökning blev hårt kritiserad för hur man hade ställt frågorna samt vilka svarsalternativ som fanns. Men oavsett om siffrorna inte visar den exakta bilden så kan man konstatera att det tydligen finns många kommunala beslutsfattare som inte tror på vetenskapen när det gäller klimatforskningen. FOI skriver i rapporten att ”observationer entydigt pekar på att klimatet förändras och att de ledande klimatforskarna är helt överens om att den förändring som skett är i huvudsak orsakad av människan”. Den logiska slutsatsen blir då att den som är skeptisk också är mindre benägen att göra något för att minska utsläppen av koldioxid i sin kommun.

Hur ser då beslutsfattarna i Sundbyberg på klimatförändringen och människans roll när det gäller utsläpp av så kallade växthusgaser? Kan det möjligen finnas skillnader i kunskap och därmed uppfattning? För att försöka täppa till eventuella kunskapsluckor så finns bara ett sätt: utbildning.
Vänsterpartiet föreslår därför

att kommunstyrelsen initierar en utbildning för politiker och chefer i klimatfrågan.

 

Sundbyberg som ovan

Bert Jagerby

Dela den här sidan:

Kopiera länk