sida

Värna Sundbybergs idrottshistoria!

2012-11-19

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och en viktig del av Sundbybergs nutid och historia. Genom klubbar som t.ex. Sundbybergs IK och Duvbo IK har vår fina stad under lång tid visat framfötterna inom idrotten. Verksamheten har varit och är en viktig del av Sundbybergs identitet och ger en stolthet och social gemenskap för många invånare. Verksamhet finns och har funnits i vår stad för olika åldrar och med inriktningar mot bredd-, motion, folkhälsa och elit m.m. Flera av våra aktiva har visat framfötterna på hög internationell nivå i EM, VM och OS-sammanhang. Våra lokala stjärnor har varit och är förebilder för våra barn och ungdomar från ”Sumpan”. Vi måste dock bli bättre på att berätta om idrottshistorien. Det är främst två områden som vi då tänker på:

  1. Genom utställningar och föredrag presentera idrottshistorien på ett informativt och tillgängligt sätt.
  2. Erbjuda idrottsrörelsen goda lokalmöjligheter m.m. för att ta hand om sin historia i form av arkiv.

 

Förslag till beslut

att                 Sundbybergs stad ska ta fram en strategi för hur vi kan stärka information och bevarande av vår stads idrottshistoria.

 

För Folkpartiet liberalerna                                                         För Vänsterpartiet

Johan Storåkers                                                                                    Marielle Nakunzi

Dela den här sidan:

Kopiera länk