Ett arbetsliv för alla

Den ökande arbetslösheten är ett av vårt samhälles allra största problem. Vänsterpartiet kämpar för full sysselsättning och vill skapa fler jobb i välfärden och det privata näringslivet. För att det ska bli möjligt krävs en offensiv arbetsmarknadspolitik, statliga investeringar och kommunala satsningar på välfärd och utbildning.

Den ökande arbetslösheten är ett av vårt samhälles allra största problem. Vänsterpartiet kämpar för full sysselsättning och vill skapa fler jobb i välfärden och det privata näringslivet. För att det ska bli möjligt krävs en offensiv arbetsmarknadspolitik, statliga investeringar och kommunala satsningar på välfärd och utbildning.

En politik som skapar jobb

Trots att efterfrågan på välfärdstjänster som äldreomsorg och skola är större än någonsin har de senaste två åren närmare 40 000 personer blivit uppsagda från sina arbeten i den kommunala sektorn i hela landet. Nedskärningarna har inneburit att kvaliteten på välfärden har blivit sämre och mer ojämlik.

Vänsterpartiet ser de stora behoven inom välfärden. Därför vill vi istället för skattesänkningar höja ambitionerna och i Sverige skapa världens bästa välfärd, utan vinstintressen.

Även i Sundbyberg finns det ett stort behov av att anställa. Vänsterpartiets vill ge fler sundbybergare chansen att arbeta i skolan och omsorgen.

Staden som arbetsgivare

Sundbybergs stad är kommunens näst största arbetsgivare. Staden har 1900 anställda och ett mycket viktigt arbetsgivaransvar.

För Vänsterpartiet är det självklart att staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Därför är det viktigt att arbetet för jämställdhet och likabehandling hålls levande i kommunen.

De allra flesta män jobbar heltid och har en fast anställning. Men deltider och otrygga anställningar är många kvinnors vardag. Sådana anställningsformer leder till låga och oförutsägbara inkomster, litet inflytande på jobbet, stress och otrygghet. Dessutom blir ersättningarna från socialförsäkringssystemen och den framtida pensionen lägre, så att orättvisorna följer med ända in i ålderdomen. Det här mönstret måste ändras om kvinnor och män ska ha samma villkor och möjligheter både i och utanför arbetslivet.

Vår målsättning är att heltid ska vara norm. Ingen ska tvingas arbeta mindre än hon eller han kan och vill. Däremot ska det finnas en möjlighet att komma överens om deltidsarbete om man själv önskar eller det finns särskilda skäl för det. Samtidigt bör schemaläggningen vara utformad på det sätt att heltid är möjligt även om man är ensamstående med barn.

En annan avgörande jämställdhetsfråga gäller osakliga löneskillnader. Nedvärderingen av kvinnors prestationer och så kallade kvinnliga arbetsuppgifter måste upphöra. Vi har under den gångna mandatperioden haft en pott för utjämnandet av osakliga löneskillnader, men det har inte varit tillräckligt. Nu krävs en grundlig lönekartläggning för att gå till botten med problemen.

Sundbybergs stad har också ett ansvar för att garantera schyssta villkor vid upphandlingar. Det innebär bland annat att företagen för att vinna en upphandling måste ha kollektivavtal för sina anställa, och sköta skatt och pensionsinbetalningar. Vänsterpartiet vill ställa samma krav på de privata utförarna och om så behövs bryta avtal med utförare som inte sköter sig.

Vår målsättning nationellt är att införa sex timmars arbetsdag. Lokalt i Sundbyberg vill vi under den kommande mandatperioden införa ett försök med arbetstidsförkortning inom hemtjänsten.

En plats för arbete

En plats för arbete

Sundbyberg är en kommun med ett gott företagsklimat. En av stadens främsta styrkor är den mycket goda kollektivtrafiken som gör att det är lätt för människor att pendla hit, och som också öppnar hela stockholmsregionens arbetsmarknad för sundbybergarna.

Vänsterpartiet tror på Sundbyberg. Vi är övertygade om att det blir fler företagsetableringar och arbetstillfällen de kommande åren. För att dessa arbeten ska komma sundbybergarna till del vill vi satsa på utbildning av unga och arbetslösa.

Vänsterpartiet anser att företagen i kommunen bör ta ett större socialt ansvar genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb.

En andra chans

Barn och unga tvingas idag till livsavgörande val allt tidigare. Det blir svårare för den som en gång valt att läsa till ett praktiskt yrke att läsa vidare på komvux och högskola.

Vänsterpartiet tycker för det första att alla gymnasieprogram ska ge behörighet till högskolan. Vi tycker att det inte är mer än rätt att en treårig gymnasieutbildning också ger en elev de kunskaper som krävs för att söka till högskolan.

Komvux är ett viktigt instrument för att öppna upp arbetsmarknaden för den som behöver en andra chans, därför vill Vänsterpartiet att det ska drivas i kommunal regi med höga krav på kvaliteten.

  • Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare.
  • Skapa fler jobb i skolan och omsorgen.
  • Rätt till heltid! Avskaffa ofrivillig deltid.
  • Utarbeta nya metoder för att avskaffa löneskillnaderna mellan män och kvinnor.
  • Säg upp avtal med företag som inte erbjuder sina anställda schyssta avtal.
  • KomVux ska drivas i kommunal regi.
  • Kommunen ska erbjuda ett gott företagsklimat.

Vänsterpartiet i Sundbybergs kommunpolitiska program:

En bra start i livet
Våra minsta
Skolan
Ung idag
En stad för alla
Bostad åt alla
Vänstertrafik
Stadsplanering för alla
Ett arbetsliv för alla
En politik som skapar jobb
Staden som arbetsgivare
En plats för arbete
En andra chans
En stad som tar ansvar
Social trygghet
Våra äldre
En stad som får människor att växa
Kultur för alla
Idrott på lika villkor
Rösta på Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk