• Hem
  • Mikael T. Eriks...
sida

Mikael T. Eriksson: Sluta svartmåla – vi måste lösa skolans verkliga problem

Jesper WiklundEtt av de mest självklara krav man kan ställa på politiker är att de inte svartmålar verksamhet som personal sliter hårt för att driva, och inte medvetet försöker vilseleda allmänheten. Dessvärre verkar det vara för mycket begärt i debatten om skolan i Sundbyberg. Moderaternas kommunalråd skriver idag i en insändare i Vi i Sundbyberg att vi är en av de 50 kommuner som satsar minst på lärarna, att nästan hälften av kommunens elever lämnar 9:an utan godkänt betyg i alla ämnen och att detta är kopplat till lärarnas lönenivå. Han påstår även att moderaterna alltid står på lärarnas sida.

Ett av de mest självklara krav man kan ställa på politiker är att de inte svartmålar verksamhet som personal sliter hårt för att driva, och inte medvetet försöker vilseleda allmänheten. Dessvärre verkar det vara för mycket begärt i debatten om skolan i Sundbyberg. Moderaternas kommunalråd skriver idag i en insändare i Vi i Sundbyberg att vi är en av de 50 kommuner som satsar minst på lärarna, att nästan hälften av kommunens elever lämnar 9:an utan godkänt betyg i alla ämnen och att detta är kopplat till lärarnas lönenivå. Han påstår även att moderaterna alltid står på lärarnas sida.

Fakta – som finns fritt tillgänglig för alla, även för moderaternas kommunalråd – ser ut så här: Sundbyberg har bra resultat i de lägre årskurserna. De nationella proven i årskurs 3 ligger i nivå med rikssnittet i matematik och läsning, de ligger strax över i färdigheter i att skriva, och betydligt över i svenska som andraspråk. I årskurs 6 ligger Sundbyberg något under rikssnittet i svenska som andraspråk, en bit över i svenska och matematik, och en bra bit över i engelska. I årskurs 9 hade samtliga elever godkänt i engelska (vilket är över det nationella genomsnittet). En högre andel av våra elever når godkänt i att tala och skriva än rikssnittet, men en lägre andel vad gäller att läsa. Däremot ligger vi något under i matematik och svenska som andra språk. Meritvärdet i årskurs 9 vid Ängskolan ligger i nivå med rikssnittet, men Grönkullaskolan ligger under. Enligt det så kallade salsavärdet (det mått där Skolverket har tagit hänsyn till elevunderlaget) presterar båda skolorna betydligt bättre än det förväntade resultatet. Det är synd att Mikael T. Eriksson och moderaterna, istället för att lyfta fram det lysande arbete som elever, lärare och rektorer gör, väljer att svartmåla våra skolor.

Innebär det att det inte finns några problem? Absolut inte! Alltför få ungdomar har gymnasiebehörighet efter att de har gått ut 9:an. Elevens bakgrund ska inte spela någon roll – alla barn har rätt att få det stöd de behöver för att nå målen. Beror då dessa brister på att lärarlönerna i högstadiet är för låga?

Den undersökning som Mikael T. Eriksson hänvisar till gjordes av Lärarnas Riksförbund för 2012-2013. I undersökningen ligger flera klassiska moderatkommuner (till exempel Vellinge, Nacka eller Solna) sämre till än Sundbyberg. Påståendet att moderaterna ”alltid står på lärarnas sida” verkar alltså inte stämma. I Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun 2014”, som Mikael också hänvisar till, hamnar Sundbyberg på plats 32 av 290 i kategorin lön. Det är relativt högt. Denna statistik bekräftas också av siffror från SKL: lärarna i senarestadiet (där resultaten inte är lika bra), har i Sundbyberg högre medianlön än lärarna i länet i genomsnitt. Däremot släpar vi efter för kategorierna lärare i tidigarestadiet (där vi har bra resultat), praktiskt/estetiska lärare i gymnasiet, SFI-lärare samt förskolelärare.

Även politiker i opposition måste ta ansvar för våra skolor. Problem ska lyftas – och lösas. En saklig diskussion om skolan är alltid välkommen, men den måste basera sig på verkliga förhållanden – inte ett politiskt intresse av att svartmåla det politiska styret. Den stora delen lärare i Sundbyberg har löner i nivå med, eller över, länssnittet. Visst finns det utmaningar inom skolans senare del, men det vore på sin plats att se det arbete och de förbättringar som har gjorts.

Jesper Wiklund

PS. Mikael: Sundbybergs kommunledning är inte socialdemokratisk – den består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men det tror jag att du vet om.

Dela den här sidan:

Kopiera länk