• Hem
  • Sundbyberg fort...
sida

Sundbyberg fortsätter som Fairtrade-city

jesper_porträtt1_webbHandel är bra. Handel innebär att vi kan få varor och tjänster som andra är bättre på att göra än vad vi är. Handel innebär att andra kan få varor och tjänster som vi är bättre på att göra än vad de är. Handel innebär arbetstillfällen både här och utomlands, handel innebär – i bästa fall – att resurser utnyttjas mer effektivt och att vi bidrar till att minska både fattigdom och klimatpåverkan. I värsta fall bidrar däremot handel till social dumpning, konflikter och miljöförstörelse.

I Sverige tillhör kommunerna de största arbetsgivarna och de är en viktig aktör vid inköp av varor och tjänster. Det är i allra högsta grad väsentligt vilka varor och tjänster som kommunerna köper in – och därför är det extra glädjande att Sundbyberg nu för tredje året i rad diplomerats som en Fairtrade-city. Diplomeringen innebär att staden bidrar till att jordbrukare och anställda får högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Tillsammans med långsiktiga avtal ger det trygghet för alla dem som inte har så stora levnadsmarginaler. Dessutom investeras en premie i att utveckla lokalsamhället, det kan vara en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet om hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade innebär att anställd arbetskraft har rätt att organisera sig fackligt och att teckna kollektivavtal. Detta borde vara en självklarhet men i många delar av världen är det direkt livsfarligt. Fairtrade innebär också att barnarbete och diskriminering motverkas.

Så här säger organisationen Fairtrade: ”Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen.”

Fairtrade stärker mänskliga rättigheter och människors möjligheter att ta makten över sina liv. För mig och för Vänsterpartiet är det fullkomligt självklart att Sundbyberg ska vara med och ta det ansvaret.

Jesper Wiklund

Dela den här sidan:

Kopiera länk