Politisk styrning

För Vänsterpartiet handlar politik om att ge alla rätt förutsättningar och möjligheter i livet. För oss handlar det om att skapa ett samhälle som gör livet bättre för alla.

Tillbaka till Startsida

Demokrati och politisk styrning

För Vänsterpartiet handlar politik om att ge alla rätt förutsättningar och möjligheter i livet. För oss handlar det om att skapa ett samhälle som gör livet bättre för alla. De allra flesta politiker sysslar med politik på sin fritid och har inga höga ersättningar. Men i Sundbyberg har stadens heltidspolitiker höga arvoden. Det är ett problem att politiska företrädare lever på en nivå högt över vanliga löntagare.

Valdeltagandet i Sundbyberg är på det stora hela gott, men vi kan se enorma skillnader mellan våra olika stadsdelar. Valet 2018 skilde det så mycket som 30 procentenheter i valdeltagandet mellan Hallonbergen och Duvbo. Det är inte acceptabelt. Det blir ett stort demokratiskt problem, därför måste staden och stadens politiker genomföra satsningar för ökat valdeltagande.

Sundbybergs medborgare ska få mer att säga till om gällande stadsdelsutveckling. Därför vill vi återinföra medborgardialoger för att stadens medborgare ska få vara med tillsammans med staden för att utveckla och förbättra varje stadsdel.

Vänsterpartiet anser att kommunala beslut om ökad digitalisering måste utgå från en människocentrerad grundsyn. Sundbybergs stad bör ansluta sig till Cities Coalition for Digital Rights. Genom att gå med i koalitionen åtar sig staden att följa ett etiskt ramverk och använda en styrmodell och utredningsmetod som säkerställer att nya digitaliseringsprojekt införs på ett ansvarsfullt sätt som stödjer mänskliga rättigheter.

En röst på Vänsterpartiet Sundbyberg är en röst för att

  • Sundbybergs Stad ansluter sig till Cities Coalition for Digital Rights.
  • Arvodena för heltidspolitiker sänks.
  • Det genomförs satsningar på ökat valdeltagande i stadsdelarna med lägst valdeltagande.
  • Alla kommunalråd åtar sig att praktisera minst en dag per år i den verksamhet de ansvarar för.
  • Införa ett systematiskt arbete med medborgardialoger för stadsdelsutveckling.
.

Tillbaka till Startsida