Kultur och fritid

För Vänsterpartiet är det centralt att kultur och fritidsverksamhet görs tillgänglig för alla i alla stadsdelar – oavsett inkomst eller funktionsvariation.

Tillbaka till Startsida

Kultur och fritid, en välfärdsfråga

För Vänsterpartiet är det centralt att kultur och fritidsverksamhet görs tillgänglig för alla i alla
stadsdelar – oavsett inkomst eller funktionsvariation. Kulturcentrums behöver därför utökas,
både vad gäller deltagarplatser och lokaler. Kommunen ska stötta Sundbybergs föreningsliv.
Detta ska ske genom att tillhandahålla fler lokaler för möten såväl som uppvisningar och
andra typer av stöd.

Alla sundbybergare ska ha tillgång till våra bibliotek. Biblioteken främjar vår demokrati och
utöver att ge våra medborgare tillgång till böcker och litteratur bedriver de också annan viktig
verksamhet så som läxhjälp och verksamhet för språkutveckling. Därför ska stadens bibliotek
ha generösa öppettider och möjlighet att utveckla verksamheten för att nå fler sundbybergare.

”våra gemensamma parker och lekplatser har lång väg kvar tills
de är jämlika, likvärdiga och tillgängliga.”

Kulturen är central för människors utveckling. Därför ska det finnas god tillgång till olika
kulturformer i hela staden. Vänsterpartiet vill bland annat att det ska finnas en öppen vägg för
graffitikonst i Sundbyberg, en kulturform som lätt glöms bort.

Flera av stadens föreningar behöver nya lokaler, inte minst en ishall och det ridhus som
Vänsterpartiet i flera år velat få på plats. Vi vill se utegym som är tillgängligt för alla i alla
stadsdelar för att främja rörelse och folkhälsa

Stödet till föreningslivet ska ge förutsättningar för en bra verksamhet. Tjejers och killars
fritidsintressen är lika mycket värda och föreningsbidragens utformning ska präglas av ett
jämställdhetsperspektiv. Även våra gemensamma parker och lekplatser har lång väg kvar tills
de är jämlika, likvärdiga och tillgängliga.

Generösa öppettider och delaktiga ungdomar är avgörande för att våra fritidsgårdar ska vara
väl fungerande mötesplatser som stärker våra ungdomar. Med ordentlig bemanning och
öppettider kan fritidsgårdarna bli de trygga mötesplatser och plattformar för ungdomskultur
de har potential att vara med närvarande vuxna.

En röst på Vänsterpartiet Sundbyberg är en röst för att

  • Stadens kultur- och fritidsverksamhet görs tillgänglig för alla med normbrytande funktionsvariation.
  • Kulturskolans verksamhet utökas och görs tillgänglig för fler i alla delar av staden.
  • Staden skapar en öppen vägg för graffitikonst.
  • Staden planerar och bygger lokaler för idrott och kultur.
  • Utbudet av kulturverksamhet ökar och breddas
  • Stadens fritidsgårdar har generösa öppettider och finns i flera olika stadsdelar.
.

Tillbaka till Startsida