Miljö, klimat och hållbarhet

Mänskligheten befinner sig i ett klimatnödläge. Klimatkrisen är på riktigt och händer nu. Vi har mycket att vinna på en grön omställning men vi kan inte vänta på resten av världen, Sundbyberg kan och ska vara ett föredöme.

Tillbaka till Startsida

Klimatkrisen kräver systemförändringar

För att skapa bättre förutsättningar för mindre konsumtion och en mer hållbar användning av det vi producerar, vill vi att Sundbyberg blir en ledande delningsstad genom att införa en struktur där det är lätt att göra rätt. Med hjälp av flera returpunkter, prylbibliotek och fritidsbanker i olika stadsdelar kan konsumtionen minska. Via dess tjänster kan man få tillgång till att låna allt från borrmaskiner till skridskor.

En hållbar stad kräver också att vi värnar våra gröna områden. Därför ska vi skydda dessa genom att se över möjligheten till att utöka naturreservaten och se över andra grönområden som också kan skyddas, som till exempel Rissne ängar. Så att vi kan garantera att våra gröna lungor förblir gröna även i framtiden. Vi måste även säkerställa en byggnation av ett växthus i egen regi kommer ge goda effekter på en cirkulär användning av planteringar. Det skulle dock även kunna ge goda bieffekter såsom att odling skulle kunna användas inom området för måltidsservice och exempelvis serveras till verksamheter inom äldreomsorgen. Det skulle också kunna ge effekter som stärker olika arbetsmarknadsåtgärder. Ett växthus är alltså inte bara bra ur ett ekologiskt perspektiv, utan även ur ett socialt perspektiv.

”inför en koldioxidbudget”

Nya byggnader ska vara energieffektiva och upprättas i material som ger så lite klimatpåverkan som möjligt. Vi måste också skapa förutsättningar för grön el i staden genom utbyggnad av exempelvis solpaneler på våra byggnader. Ytterligare ska vi tillsammans med staden och stadens näringsliv stärka laddinfrastrukturen, det måste bli lättare att ladda bilen.

Våra individuella val och uppoffringar står sig slätt om inte de stora utsläppen stoppas. Vi anser att de kommunala bolagen ska bidra till minskad klimatpåverkan och för en hållbar framtid. Även utsläppen från matkonsumtionen ska minskas genom satsningar på att öka andelen hållbar växtbaserad och ekologisk mat i alla stadens verksamheter.

Det behövs en tydlig redovisning och planering av var i stadens verksamheter som utsläpp sker, men också tydliga mål för hela staden om hur vi tillsammans kan bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Därför vill vi att Sundbyberg stad inför en så kallad koldioxidbudget som hela staden och alla våra verksamheter och nämnden behöver förhålla sig till. Det är med politik vi skapar den riktiga förändringen.

Nybyggen ska i första hand ske på redan hårdgjorda ytor där kollektivtrafiken är nära och med krav på hög grönytefaktor. Allra mest klimatsmart är att dela på de byggnader som redan finns, hus som ger möjlighet för kompisboenden, kollektiv och co-living. Vi skall stadsplanera så att bostadskvarter, skolor och förskolor har nära till natur och parker.

En röst på Vänsterpartiet Sundbyberg är en röst för att

  • Bevara Kymlinge, skydda Igelbäcken, utveckla naturreservatet vid Golfängarna samt se över möjligheten att införa nya naturreservat på till exempel Rissne ängar.
  • Införa prylbibliotek och fritidsbank i staden för att öka möjligheten till byteshandel.
  • Införa fler Returpunkter i staden, samt bygga ett växthus som drivs i stadens regi.
  • Öka den vegetariska andelen av den mat som serveras i kommunens verksamheter.
  • Införa en koldioxidbudget för kommunens verksamheter och vid upphandlingar.
.

Läs mer om vår miljöpolitik i vårt miljömanifest

Tillbaka till Startsida