Bostad

Utan ett tryggt hem och boende står resten av livet på paus. Att söka arbete, bygga familj, läsa läxorna eller få tillgång till sociala insatser blir svårare eller ibland till och med omöjligt.

Tillbaka till Startsida

Trygga hem

Idag präglas bostadsmarknaden av brist på bostäder, enorma kostnader och stora risker. I Sundbyberg har vi under många år byggt mycket, men främst dyra bostadsrätter och hyresrätter med höga hyror som få har råd att bo i. Vilket leder till att sundbybergaren idag lägger en väldigt stor andel av hushållets ekonomi på boendet. Hyresrätter är bra för hela bostadsmarknaden och en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad.

De senaste 20 åren har staden sålt ut en stor del av Förvaltarens lägenheter. Samtidigt har många av de nya lägenheter som byggts varit dyra och små, med 1–2 rum. Det har gjort att många tvingas flytta från Sundbyberg när familjen växer. Det gör att genomflyttningen blir stor och den sociala sammanhållningen försvagas. Vi vill därför sätta press på byggherrarna för att både bygga billigare och större. På samma sätt behövs det anpassade lägenheter som till exempel även ger individer med normbrytande funktionsvariation en möjlighet att få egen bostad.

”Boende är en social rättighet”

Boende är en social rättighet. Länge har politiker lämnat bostadsfrågan åt marknadslösningar, men marknaden visar gång på gång att den inte kan lösa efterfrågan på bostäder för alla. Resultatet är över 60 000 personer i Förvaltarens kö, vilket är fler än som idag bor i Sundbyberg. Nu behöver vi bygga hyresrätter som folk har råd att bo i. Det behövs fler hyresrätter, inte färre. Förvaltaren ska fokusera på att bygga och förvalta hyreslägenheter. Därför är vi emot utförsäljningar av allmännyttan, och kommer fortsätta kampen mot  marknadshyror. Vänsterpartiet motsätter sig också att staden dubbelbeskattar boende i Förvaltaren genom att ta ut extrema summor ur företaget, pengar som sedan används för att täppa till hål i stadens budget. Med pengarna kvar i bolaget skapas också bättre förutsättningar för att renovera och reparera beståndet löpande. Vi står inför betydande renoveringar inom Förvaltaren de närmsta åren. Men renoveringar ställer också krav på att hyresgästerna ska få inflytande i processen. Hyresgästerna ställning måste stärkas så de får större makt över hyresnivåerna vid renoveringar. Ingen ska behöva flytta eller bli bostadslös för att hyran blir för dyr.

Även om vi bor i Sveriges till ytan minsta kommun ska det vara möjligt att flytta hemifrån. Därför ska Förvaltaren behålla ungdomsgarantin och göra det möjligt att dela på förstahandskontrakt genom ”kompiskontrakt” och andra varianter för hur vi kan bo smart. Vi ska också införa Bostad först-modellen, där ett boende blir ett första steg ut ur missbruk. 

En röst på Vänsterpartiet Sundbyberg är en röst för att

 • Fler hyresrätter byggs och att inga hyresrätter säljs ut.
 • Antalet hyresrätter i staden ökar.
 • Förvaltaren bygger nya hyresrätter med låg hyra så att bostadskön kan kortas.
 • Boende i Förvaltaren inte dubbelbeskattas genom uttag ur företaget för att täcka upp
  hål i stadens budget. Vinsten från Förvaltaren ska stanna kvar i bolaget och inte
  finansiera andra kommunala verksamheter.
 • Bevara ungdomsgarantin i Förvaltaren.
 • Staden inför Bostad först modellen och Tak över huvudet-garanti.
 • Ingen boende i Förvaltaren ska behöva flytta för att hyrorna kraftigt höjs vid
  renoveringar av lägenheterna
 • Staden säkerställer att det byggs fler lägenheter i större storlekar.
.

Tillbaka till Startsida