Trygga jobb

Trygga anställningar ger människor större frihet. Sundbyberg kan göra stor skillnad genom att se till att vi erbjuder våra anställda tillsvidareanställningar med heltid som norm

Tillbaka till Startsida

Trygga jobb i Sundbybergs stad

Trygga anställningar ger människor större frihet. Trots det är den svenska arbetsmarknaden under stark press från de som vill försämra tryggheten på våra jobb – både vad gäller arbetsmiljö och anställningsformer. Värst drabbade av detta är unga, kvinnor och de med utländsk bakgrund. I Sundbyberg stad kan vi också se hur många år av effektiviseringar skapat stress och för tung arbetsbelastning på våra anställda. Sundbyberg kan göra stor skillnad genom att se till att vi erbjuder våra anställda tillsvidareanställningar med heltid som norm. I sektorer där timanställningar är vanligt, främst inom äldre- och barnomsorgen, finns många som inte orkar eller får jobba heltid hela vägen till pensionen. Detta blir en fattigdomsfälla som Vänsterpartiet aldrig kan acceptera. Sundbyberg stad ska vara en arbetsgivare att lita på både för personal och för omsorgstagare i våra verksamheter, därför vill vi att staden ska erbjuda heltidsanställningar och på så sätt minska antalet timanställningar. Det gör vi bland annat genom en egen vikariepool.

Möjlighet till jobb ska inte vara en köns- eller klassfråga. Därför ska staden aktivt arbeta för att minskar timanställningar, och vi ska erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. Ett särskilt fokus på medborgare med normbrytande funktionalitet behövs inom sysselsättningspolitiken såväl som den för daglig verksamhet. En stor del av långtidsarbetslösheten bottnar i att folk som både kan och vill arbeta stängs ute på grund av samhällets normer och fördomar.

”Vänsterpartiet kommer ta kampen mot oseriösa arbetsgivare”

Sundbyberg stad ska vara framtidens arbetsplats. Vi vill därför införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Första stegen är att införa sex timmars arbetsdag i några av staden verksamheter som till exempel äldreomsorg eller barnomsorg för att sedan utveckla dessa till fler områden.

Vänsterpartiet kommer ta kampen mot oseriösa arbetsgivare och företag med obefintliga avtal, dålig arbetsmiljö och skatteflykt. Oavsett om det handlar om välfärdsbrott eller om prisdumpning inom byggsektorn. Seriösa arbetsgivare slås ut och otryggheten ökar för de anställda. Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till svenska kollektivavtal. Därför ska krav på kollektivavtal ställas vid all offentlig upphandling i Sundbyberg stad och att staden intensifierar arbetet mot skattefusk och organiserad brottslighet. Vi ska ställa högre krav på våra entreprenörer och tjänsteföretag, så att ingen kan undkomma ansvar för arbetsmiljö, löner, skatter och andra skyldigheter.

Vänsterpartiet kommer vara drivande i arbetet med att erbjuda fler tjänster och verksamheter i egen regi, det gör vi för att hushålla med stadens resurser, få insyn och möjlighet att tydligare styra över våra verksamheter. Men också för att enklare kunna bidra till arbetsmarknadsinsatser och bryta utanförskap.

Sundbybergs stad ska erbjuda ungdomar sommarjobb som ett steg in i arbets- och vuxenlivet.

En röst på Vänsterpartiet Sundbyberg är en röst för att

  • Stadens anställda ska ha rätt till heltid och tillsvidareanställning.
  • Kollektivavtal och huvudentreprenörsansvar ska krävas vid upphandling och köp av tjänster.
  • Tillsammans med fackförbunden motverka organiserad brottslighet, svartjobb och skattefusk i upphandlad verksamhet.
  • Sundbyberg gör försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.
  • Ungdomar ska erbjudas sommarjobb.
  • Staden använder sig av färre timanställningar till förmån för heltidsanställningar och tillsvidareanställningar, bland annat genom en vikariepool.
.

Tillbaka till Startsida