sida

Utred skolans kostnader

I höstas fick vi reda på att Rissneskolan och Ängsskolan drogs med stora underskott. För att få budgeten i balans bestämde den styrande minoriteten bland annat att 25 anställda skulle behöva sägas upp.

Problemet är att samtidigt som flera av skolorna i kommunen inte når upp till de fastställda målen och att lärartätheten i kommunen inte är speciellt hög, så lägger kommunen mer pengar än genomsnittet i landet på grundskola och gymnasium. Detta går inte ihop. Någonstans försvinner pengarna och innan vi fått klarhet i var eller hur finns det en risk att även ökade resurser inte kommer barnen till del i form av förbättrad undervisning och förbättrade resultat. Vänsterpartiet vill därför att skolförvaltningen grundligt utreder var pengarna tar vägen. Detta för att vi inte snabbt ska hamna i samma situation igen. Alla uppgifter kring detta måste också bli offentliga – innevånarna i Sundbyberg har rätt att veta vad som gått snett och debatten ska bygga på fakta, inte rykten eller jakt på billiga politiska poänger. Dessutom måste vi i nämnden komma överens om att barnen och deras skolresultat inte skall få drabbas av den ekonomiska situationen. Det ansvaret måste vi ta gemensamt.

 

Med hänvisning till ovanstående så yrkar jag

Att                 Skolförvaltningen ges i uppdrag att utreda var kostnaderna i verksamheten uppstår och varför vi får ett så litet antal lärare till en så hög kostnad.

Att                 All information i ärendet skall vara offentlig

Att                 Nämnden uttalar som sin mening att barnen inte skall drabbas av det ekonomiska underskottet  

 

Sundbyberg som ovan

 
Eva Eklund Warnke
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk