• Hem
  • Våra politiker
sida

Våra politiker

Här hittar du Vänsterpartiets politiska representanter i Sundbyberg. Kontaktuppgifter hittar du här

Kommunfullmäktige

Ledamöter: Jesper Wiklund, Catja Kaloudis, Moisés Ubeira, Veronica Kallander, Roya Asadzadeh, Peter Laine och Sasan Kanani.

Ersättare: Lukas Löfling, Salvador Perez, Amanda Möllenhoff och Christer Rydh.

Kommunrevisionen
Ledamot: Kave Noori

Nämnder

Byggnads- och tillståndsnämnden
Ledamot: Jimmy Sagar
Ersättare: Malin Junestav

Förskolenämnden
Förste vice ordförande: Moisés Ubeira
Ersättare: Berit Axelsson samt Sara Backman

Grundskole- och gymnasienämnden
Ledamot: Lukas Löfling
Ersättare: Towe Bengtsson

Kommunstyrelsen
Ledamot: Moisés Ubeira
Ersättare: Vida Basti

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot: Vida Basti
Ersättare: Hans Hamrin och Vicki Broberg

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamot: Moisés Ubeira
Ersättare Roya Asadzadeh och Janna Gerani

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Andre vice ordförande: Veronica Kallander 
Ersättare: Magnus Nilsson

Valnämnden
Ledamot: Sara Hamrin
Ersättare: Salvador Perez

Äldrenämnden
Ledamot: Sasan Kanani
Ersättare: Eva Eklund-Warnke

Överförmyndarnämnden
Ledamot: Malin Fröjmark

Kommunala bolag

Fastighets AB Förvaltaren
Ledamot: Christer Rydh
Suppleant: Roya Asadzadeh

Förvaltaren fastighetsutveckling Sundbyberg AB
Ledamot: Christer Rydh
Suppleant: Roya Asadzadeh

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Ledamot: Bert Jagerby

Norrenergi AB
Suppleant: Vida Basti

Norrvattens förbundsfullmäktige
Ledamot: Jesper Wiklund

Sundbyberg Avfall och Vatten AB
Ledamot: Veronica Kallander

Sundbybergs Stadshus AB
Ledamot: Moisés Ubeira

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
Sundbybergs Bredband AB:
Ledamot: Jimmy Sagar

Kommittéer, utskott och råd

Kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté
Ledamot: Kurt Karlsson
Ersättare: Salvador Perez

Exploaterings – och näringslivsutskott
Ledamot: Moisés Ubeira
Ersättare: Vida Basti

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
Ledamot: Vida Basti
Ersättare: Moisés Ubeira

Individutskottet
Ordförande: Moisés Ubeira

Fairtrade City styrgruppen
Ordförande: Moisés Ubeira

Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd
Ledamot: Veronica Kallander
Ersättare: Magnus Nilsson

Sundbybergs stads cykelråd
Ledamot: Hans Hamrin

Sundbybergs stads funktionsrättsråd
Ordförande: Veronica Kallander
Ersättare: Tuija Kalliomäki

Sundbybergs stads pensionärsråd
Ledamot: Karl Pearsson
Ersättare: Berit Axelsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk