• Hem
  • Våra politiker
sida

Våra politiker

Här hittar du Vänsterpartiets politiska representanter i Sundbyberg. Kontaktuppgifter hittar du här.

Moisés Ubeira gruppledare, Towe Bengtsson vice gruppledare

Kommunfullmäktige

Ledamöter: Jesper Wiklund, Catja Kaloudis, Moisés Ubeira, Veronica Kallander, Roya Asadzadeh, Peter Laine och Sasan Kanani.

Ersättare: Salvador Perez, Amanda Möllenhoff, Tobias Tengström och August Flensburg.

Kommunrevisionen
Ledamot: Kave Noori

Nämnder

Byggnads- och tillståndsnämnden
Ledamot: Jimmy Sagar
Ersättare: Veronica Kallander

Förskolenämnden
Förste vice ordförande: Moisés Ubeira
Ersättare: Sara Backman och Alexander Molander 

Grundskole- och gymnasienämnden
Ledamot: Towe Bengtsson
Ersättare: Arjann Akbari

Kommunstyrelsen
Ledamot: Moisés Ubeira
Ersättare: Towe Bengtsson

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot: Vicki Broberg
Ersättare: Hans Hamrin och Malin Fröjmark

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamot: Moisés Ubeira
Ersättare Roya Asadzadeh och Tania Toufani

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ledamot: August Flensburg
Ersättare:  Sara Hamrin

Valnämnden
Ledamot: Sara Hamrin
Ersättare: Salvador Perez

Äldrenämnden
Ledamot: Sasan Kanani
Ersättare: Eva Eklund-Warnke

Överförmyndarnämnden
Ledamot: Malin Fröjmark

Kommunala bolag

Fastighets AB Förvaltaren
Ledamot: Christer Rydh
Suppleant: Roya Asadzadeh

Förvaltaren fastighetsutveckling Sundbyberg AB
Ledamot: Christer Rydh
Suppleant: Roya Asadzadeh

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Ledamot: Bert Jagerby

Norrenergi AB
Suppleant: Towe Bengtsson

Norrvattens förbundsfullmäktige
Suppleant: Jesper Wiklund

Sundbyberg Avfall och Vatten AB
Ledamot: Veronica Kallander

Sundbybergs Stadshus AB
Ledamot: Moisés Ubeira

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
Sundbybergs Bredband AB:
Ledamot: Jimmy Sagar

Kommittéer, utskott och råd

Kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté
Ledamot: Kurt Karlsson
Ersättare: Salvador Perez

Exploaterings – och näringslivsutskott
Ledamot: Moisés Ubeira
Ersättare: Towe Bengtsson

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
Ledamot: Towe Bentsson
Ersättare: Moisés Ubeira

Socialnämndens individutskott
Ordförande: Moisés Ubeira

Fairtrade City styrgruppen
Ordförande: Moisés Ubeira

Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd
Ledamot: Tania Toufani
Ersättare: Magnus Nilsson

Sundbybergs stads cykelråd
Ledamot: Hans Hamrin

Sundbybergs stads funktionsrättsråd
Ordförande: Veronica Kallander
Ersättare: Tuija Kalliomäki

Sundbybergs stads pensionärsråd
Ledamot: Karl Pearsson
Ersättare: Berit Axelsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk