sida

August Flensburg

Namn:

August Flensburg

Födelseår:

1984

Sysselsättning:

Lärare

Stadsdel:

Ör

Vad har du för uppdrag inom partiet dag?

Jag sitter som ersättare i kommunfullmäktige samt är ledamot av stadsmiljö och tekniska nämnden. Mitt huvudsakliga uppdrag för närvarande är som ledamot av distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Storstockholm där jag bl.a. arbetar med att leda och utveckla vår organisation, där har jag också ett särskilt fokus på regionpolitik.

Vilka frågor brinner du mest för?

På lokal nivå är jag mest engagerad i bostads och stadsmiljöfrågor eftersom det är inom de områdena jag är verksam. Men jag har även andra intresseområden.

Varför engagerade du dig i Vänsterpartiet i Sundbyberg?

För att det finns så många orättvisor  i världen, om alla ska få samma möjligheter i livet så behövs en socialistisk och feministisk politik.

Vad tycker du är Vänsterpartiets viktigaste fråga på kommunal nivå?

Den viktigaste frågan är egentligen en paraplyfråga, nämligen att vi måste sluta urholka välfärden i Sundbyberg. Såväl skola, förskola som äldreomsorg och alla andra områden har de senaste åren dragits med besparingskrav. På sikt kan det få förödande konsekvenser vilket framförallt kommer drabba dem som redan har det svårt. De som slås ut när skolan får mindre resurser är ju de som kommer från studieovana hem. De som slits ut när hemtjänsten ska effektiviseras är ju hjältarna som arbetar där, samtidigt som våra äldre som är beroende av dem får sämre service och en levnadsmiljö som inte är värdig. Målet för många politiker, särskilt de på högersidan, verkar ju vara att skolan, äldreomsorgen och allt det andra ska bli billigare bara. Men man får vad man betalar för. Vill man ha en skola i världsklass så kostar det. Därför behöver vi satsa på välfärden istället för att skära ner!

Vad är det bästa med din stadsdel?

Ör är en liten stadsdel som har nära till allt. Vi har nära till den service som finns i Hallonbergen, nära till naturområden runt sjöarna och i Ursvik. Vi har idrottsanläggningar och gångavstånd till flera bra skolor. Dessutom upplever jag att det finns en sammanhållning mellan oss som bor här som jag tycker är fin. Många har bott här i princip sedan det byggdes på 60-talet medan andra är helt nyinflyttade, ändå finns det en känsla av gemensamt ägande av vår stadsdel.

Idol?

Min mamma

Dela den här sidan:

Kopiera länk