sida

Kurt Karlsson

Namn:

Kurt Karlsson

Födelseår:

1947

Sysselsättning:

Pensionär

Stadsdel:

Lilla Alby

Vad har du för uppdrag inom partiet dag?

Ordinarie ledamot i klimat- och hållbarhetskommittén och revisor i partiföreningen.

Vilka frågor brinner du mest för?

Klimat, miljö och internationell solidaritet.

Varför engagerade du dig i Vänsterpartiet i Sundbyberg?

För att jag är socialist och vill jobba för ett bättre och mera jämlikt samhälle. Jag gick med i Vänsterpartiet 1974, dvs för 47 år sedan.

Vad tycker du är Vänsterpartiets viktigaste fråga på kommunal nivå?

Förbättrad kvalitét i kommunala tjänster (skola, äldreomsorg, social service mm.) genom bättre styrning och uppföljning av verksamheterna, i synnerhet de som utförs av privata bolag.

Vad är det bästa med din stadsdel?

Här finns en fin park, Tuvanparken, en vacker strandpromenad vid Bällstaån, många butiker och restauranger samt bra kommunikationer.

Idol?

Nelson Mandela

Dela den här sidan:

Kopiera länk