sida

Salvador Perez 

Namn:

Salvador Perez

Födelseår:

1991

Sysselsättning:

Jobbar inom akademin.

Stadsdel:

Ör

Vad har du för uppdrag inom partiet dag?

Jag är ersättare i kommunfullmäktige, valnämnden samt klimat och hållbarhetskommittén.

Vilka frågor brinner du mest för?

Jag brinner mest för de frågor som att göra med hållbarhet. På samhällsnivå står vi inför stora utmaningar i form av ett samhälle med växande sociala klyftor. Vissa vill bara se om sitt eget men för att samhället som helhet ska vara bra måste de sociala klyftorna minska, det är bra för alla. Jag tror många inte inser utvecklingen i Sverige, speciellt avseende förmögenhetskoncentration, och vad det kan få för följder, speciellt över tid och generationer utan politik för utjämning. För ett mer hållbart samhälle krävs politik. De landvinningar som gjorde Sverige till ett av världens bästa länder genom politisk organisering. En annan fråga som jag brinner för har att göra med klimatförändringar. Det är en knepig fråga som ställer nästan allt på sin spets. Möjligheterna finns att undvika de allra värsta klimatförändringarna och dess följder men även där krävs politik i en sällan skådad skala, i Sverige och internationellt.

Varför engagerade du dig i Vänsterpartiet i Sundbyberg?

Jag nådde en punkt där jag kände att jag faktiskt behövde engagera mig partipolitiskt och inte bara vara samhällsengagerad i allmänhet. Jag kom helt enkelt fram till att de politiska partierna är centrala aktörer i den parlamentariska demokratin och att det bara inte går att komma ifrån. Ingen direkt omskakade insikt i det stora hela det låt bakom att jag gick med i partiet. Som jag ser det är Vänsterpartiet också det parti i Sverige som slår vakt om vad som är bäst för folkflertalet och de saker som gör Sverige till Sverige, och då syftar jag mycket på de gemensamma trygghetssystemen och dessutom möjligheterna till social rörlighet. I grunden finns också en systemkritik som jag tror är viktig och nödvändig för att orientera sig i dagens samhälle. Mycket att Vänsterpartiets politik idag är väldigt klok om man bortser på vad som faktiskt från den direkta smutskastning som alltid kommer på beställning från politiska motståndare, senast igår från Liberalernas partiledare en debatt om bostadspolitik i SVT Agenda, 16 maj 2021. Om man ska prata specifik om Vänsterpartiet i Sundbyberg är partiföreningen väldigt bra och partiet för en politik som med ögonen på vad som är bäst för kommuninvånarna., exempelvis avseende att inte skära ned på kommunal välfärd.

Vad tycker du är Vänsterpartiets viktigaste fråga på kommunal nivå?

På kommunal nivå är det utan tvekan att sätta stopp för de nedskärningar som hela tiden drabbar välfärden, och då menar jag särskilt de äldre och barn men också de som jobbar i de kommunala verksamheterna, exempelvis personalen i äldreomsorgen. I varje kommunal stramas det åt för verksamheterna, oavsett vem som styr kommunen. Det förs alltså de facto en åtstramningspolitik och har gjort så under mycket lång tid, som om Sundbyberg vore ett land som åläggs att göra så utifrån. Tankarna går såklart till de länder i Sydeuropa som fick genomföra massiva besparingar i samband med den eurokrisen. Om man som medborgare lyssnar på budgetfullmäktige eller på ett kommunalfullmäktige låter det faktiskt stundtals som Sverige eller Sundbyberg befinner sig i en stor ekonomisk kris. Högerns politik är förstås alltid att hävda att ekonomin i kommunen missköts på grund av det ena och det andra och att därigenom skapa misstänksamhet gentemot det offentliga och därigenom också grogrund för privatiseringar. Vi försöker göra vad vi kan för att stoppa nedskärningarna men vi har i nuläget för få mandat för att få igenom vår politik helt och hållet.

Vad är det bästa med din stadsdel?

Jag växte upp i Hallonbergen men i samband med att jag flyttade ihop med min sambo fick det bli Ör. Det bästa med min stadsdel Ör är det lugn som finns. Jag upplever att stadsdelen är trygg och att de grannar jag har hälsar och är vänliga. Det finns en gemenskap som jag tror är bra att känna.

Idol?

Vill säga Bruce Springsteen och det stämmer nog en hel del men jag vill också passa på att nämna mina föräldrar. Utan att vara särskilt partipolitiska av sig förde de över många bra värderingar till mig om allas lika värde och att man ska anstränga sig och jobba så hårt man kan för att uppnå det man vill. De fick kämpa hårt när de kom till Sverige i början på 90-talet och hade knapert under lång tid, men idag är båda egenföretagare och har genom därigenom skapat sig en stabil tillvaro. Trots att vi hade det relativt tufft stundtals upplevde jag aldrig någon cynism eller uppgivenhet från deras sida om samhället eller politiken. Jag fick aldrig höra saker i stil med ”alla politiker är så och så eller att de inte är någon idé att ens försöka.” Den inställningen har präglat mig och än idag är den typen av slentrianmässiga uttalanden bland det värsta jag vet.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk