• Hem
  • Vi måste arbeta...
sida

Vi måste arbeta för kvinnors rättigheter på alla fronter – och Sundbyberg ska ha en kvinnojour

8marsVänsterpartiet är ett feministiskt parti och vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att kvinnor och män ska ges samma möjligheter på alla plan i livet.

Här i Sundbyberg har vi kommit långt på många sätt. 53,8 % av ordförandeposterna i kommunen innehas av kvinnor (jämfört med 32,2 % i landet i övrigt). Vi har större andel kvinnliga företagare än genomsnittet i landet och skillnaden i genomsnittlig förvärvsinkomst är lägre i Sundbyberg (omkring 42 000 kr/år, jämfört med 64 000 kr/år i resten av landet). Kvinnor i Sundbyberg är friskare än på andra håll (9,9 sjukdagar per 1 000 registrerade, jämfört med 12,1 i landet), och sundbybergspapporna tar ut något större andel av föräldradagarna än papporna i resten av landet (24,3 %, jämfört med 23,9 %). Även när det gäller VAB-dagar ligger sundbybergsmännen bättre till (38,4 % av alla uttagna dagar, jämfört med landssnittet på 36,9 %). Sundbyberg framstår alltså som mer jämställt än svenska kommuner över lag. Det är bra, men samtidigt står kvinnor för endast 33 % av företagandet i kommunen. Kvinnorna tar ut 75,5 % av föräldrapenningen och 61,6 % av vabbandet. De är också sjukare än män: kvinnor har nästan fyra fler sjukdagar per år, och sjuktalen bland kvinnor ökar snabbare än bland män. Alla dessa missförhållanden hänger så klart ihop. Vi har en könsmaktsordning som underordnar kvinnor, och som ger dem ett sämre utgångsläge än männen i stort sett alla livets skeden.

Könsmaktsordningens mest extrema uttryck är våld mot kvinnor. Och det är här som Sundbyberg tyvärr är ett riktigt dåligt exempel. Antalet anmälda brott om kvinnofridskränkning har visserligen gått ner från 2011 till 2013, men vi ligger ändå mer än dubbelt så högt som genomsnittet i landet. Antalet anmälda misshandelsbrott ligger betydligt högre än rikssnittet på 110. Bakom denna statistik gömmer sig tragedier. Det handlar om kvinnor vars mänskliga rättighet till trygghet och integritet kränks. De misshandlas och hotas, våldtas och mördas. Vi måste ta det här på allvar – men idag har Sundbyberg inte ens en kvinnojour.

Slutsatsen är enkel. Vi har mycket mer arbete att göra för och med kvinnorna i Sundbybergs stad. Förutom arbetet för lika representation, ekonomisk makt och lika lön för lika arbete måste Sundbyberg lägga mer resurser på det förebyggande arbetet kring våld och hot mot kvinnor. Om vi inte gör det blir det svårt att ta de positiva siffrorna i övrigt på allvar. Sundbyberg måste helt enkelt få en kvinnojour nu.

Jesper Wiklund och Klara Ernemo

Den 8:e mars uppmärksammas internationella kvinnodagen. Vänsterpartiet demonstrerar i år i en demonstration under parollen ”Organisera dig, kräv din rätt!”. Demonstrationen startar klockan 16.00 på Södermalmstorg, Slussen. På plats finns även syskonduon Tiffany och Bianca Kronlöf och artisten Little Jinder. Välkommen att gå med Vänsterpartiet i kampen för feminism och rättvisa.

Dela den här sidan:

Kopiera länk