Kommentar

Serviceprogram för Ursvik/Brotorp antaget

 

På gårdagens fullmäktigemöte antogs ett nytt serviceprogram för stadsdelarna Ursvik och Brotorp. Dessa delar växer hastigt nu i och med nybyggnationen som pågår. Staden måste planera för vilken service som ska finnas i området och det var dessa planer som presenterades i programmet. Vänsterpartiet tycker att det var ett bra program med många goda idéer. Vi pekade dock på några brister.

Vänsterpartiet vill att det ska finnas ett stadsdelsbibliotek i Ursvik. Den ”Bokbuss” som de styrande planerar för kan aldrig ersätta ett riktig bibliotek som ju också ger möjligheter för utställningar m.m. Ett bibliotek är mer än bara en samling böcker – det är templet i ett demokratiskt samhälle och ska därför vara till för alla människor. En buss är inte lämplig ur ett tillgänglighetsperspektiv, ytan är begränsad och man måste dessutom kunna passa bussens tider.

 Tillgänglighetsperspektivet är även viktigt när det gäller planerandet och byggandet av nya lekplatser. Lekredskapen ska passa alla barn.

 Där till lyfte vi vikten av att kommunen bearbetar landstinget för att få till en vårdcentral i området. Detta måste vi fortsätta att jobba för och dessutom se till att det finns lämpliga lokaler för vårdverksamhet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk