Ett Sundbyberg för alla!


Vi kämpar för ett hållbart, rättvist och solidariskt Sundbyberg där alla har samma möjligheter att leva ett bra liv.

Aktuellt

artikel

Blir du lönsam lille vän?

Jag tycker att ett samhälle borde dömas utifrån hur de tar hand om de svagaste i samhället. De människor som…

Engagera dig

Intresserad av att veta mer?

Vi är en aktiv part av vardagen här i Sundbyerg. Följ oss på Facebook för att hålla er uppdaterade på vad som händer i kommunen.

Bli medlem!

Vi är en växande rörelse som verkar för ett samhälle för alla, inte bara några få. Ett samhälle som präglas av jämlikhet, medmänsklighet, solidaritet och rättvisa.

Välkommen till Vänsterpartiet Sundbyberg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?