sida

Parlamentariker

Kommunalråd

Moisés Ubeira, Towe Bengtsson

Kommunfullmäktige

Ledamöter: Moisés Ubeira, Towe Bengtsson, Veronica Kallander, Jesper Wiklund, Malin Fröjmark, Amanda Möllenhoff, Sandra Djedovic, Lena Rönnlund.

Ersättare: Karin Blomgren, Sara Hamrin, Ida Edlund, Janna Gerani

Kommunrevisionen
Ledamot: Kave Noori

Nämnder

Kommunstyrelsen
Första vice ordförande: Moisés Ubeira
Ledamot: Towe Bengtsson
Ersättare: Malin Fröjmark, Vicki Broberg

Byggnads- och tillståndsnämnden
Ledamot: Sandra Djedovic
Ersättare: Tawhid Amanullah, Tuija Kalliomäki

Förskolenämnden
Förste vice ordförande: Moisés Ubeira
Ledamot: Pierre Sandbacka
Ersättare: Karin Bylund, Ida Edlund

Grundskole- och gymnasienämnden
Ledamot: Gustav PerssonAmanda Möllenhoff
Ersättare: Sara Kadir

Kultur- och fritidsnämnden
Första vice ordförande: Vicki Broberg
Ledamot: Hans Hamrin
Ersättare: Hannah Sörbom, Sara Hauge

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Första vice ordförande: Jesper Wiklund
Ledamot: Lena Rönnlund
Ersättare: Axel Björklund

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ledamot: August Flensburg
Ersättare:  Tuija Kalliomäki, Axel Björklund

Äldrenämnden
Ordförande: Towe Bengtsson
Ledamot: Karl Pearson
Ersättare: Eva Eklund-Warnke, Fredrik Apelgren

Valnämnden
Ledamot: Sara Hamrin
Ersättare: Martin Kaan

Överförmyndarnämnden
Ledamot: Axel Björklund

Krisledningsnämnden
Första vice ordförande: Moisés Ubeira
Ledamot: Towe Bengtsson

Kommunala bolag

Fastighets AB Förvaltaren
Ledamot: Jesper Wiklund
Ersättare: Roya Asadzadeh

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Ledamot: Bert Jagerby

Förvaltaren Fastighetsutveckling
Ledamot: Jesper Wiklund
Suppleant: Roya Asadzadeh

Norrenergi AB
Suppleant: Towe Bengtsson

Sundbyberg Avfall och Vatten AB
Ledamot: Veronica Kallander

Sundbybergs Stadshus AB
Ledamot: Moisés Ubeira

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
Ledamot: Jimmy Sagar

Sundbybergs Bredband AB
Ledamot: Jimmy Sagar

Utskott, råd och kommittéer

Exploaterings – och näringslivsutskott
Första vice ordförande: Moisés Ubeira
Ersättare: Towe Bentsson, Vicki Broberg

Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd
Ledamot: Lena Rönnlund

Sundbybergs stads funktionsrättsråd
Ordförande: Veronica Kallander

Sundbybergs stads pensionärsråd
Ordförande: Towe Bengtsson

Kommunalförbund

Kommunförbundet Storsthlm
Ombud: Moisés Ubeira

Övrigt

Fairtrade City styrgruppen
Representant: Towe Bengtsson

Kommuninvest
Ombud: Moisés Ubeira

Mälardalsrådet
Personlig ersättare: Moisés Ubeira

Solna-Sundbybergskommittén
Ledamot: Moisés Ubeira

Dela den här sidan:

Kopiera länk