Kommentar

Att ta från hyresgäster och ge till de andra.

De styrande i Sundbyberg har bestämt att kommunalskatten ska sänkas med 15 öre från och med nästa år. Sänkningen innebär att en normalinkomsttagare får behålla ungefär 35 kronor mer i månaden. Detta innebär samtidigt att kommunen får in 13 miljoner mindre varje år. För oss i Vänsterpartiet är det uppenbart att de 13 miljonerna skulle kunna användas på ett bättre sätt i Sundbyberg, t.ex. genom att anställa fler lärare i skolorna. En genomsnittlig lärare kostar kommunen runt 600 000 kronor per år, ett vårdbiträde eller en barnskötare något mindre. 13 miljoner blir många välfärdsarbetare.

Till saken hör dessutom att man för att finansiera skattesänkningen ska ta ut pengar från bolaget som äger Förvaltaren. På grund av detta kommer alla som bor hos Förvaltaren att få bidra med 80-100 kronor i månaden av sin hyra till denna skattesänkning. För alla Förvaltarens hyresgäster är skattesänkningen alltså en ren förlustaffär. Detta är inte rimligt, tycker vi.

Vänsterpartiet vill behålla den nuvarande skattenivån och låta Förvaltarens pengar komma hyresgästerna till del i stället. Vi vill också satsa på välfärden. Vad tycker du? Kontakta din politiker!

Dela den här sidan:

Kopiera länk