artikel

Budgeten för 2013 spikad

Budgeten för 2013 fastställdes för en vecka sedan. Här kommenterar Vänsterpartiet Sundbybergs gruppledare budgeten.

Efter 14 och en halv timmes debatt så klubbades kommunens budget för 2013. På grund av den politiska situationen i Sundbybergs kommunfullmäktige så kan den styrande minoriteten (S, MP, KD och C) ro iland sitt budgetförslag. Vänsterpartiets förslag skulle i teorin kunna få majoritet men i praktiken så är inte moderater, folkpartister och sverigedemokrater särskilt pigga på att rösta på vår budget. Vissa enstaka förslag kan de rösta på, vilket även den styrande minoriteten gör.

Minoritetens budget baserar sig på en sänkning av kommunalskatten med 15 öre (till 18,88 kr) vilket motsvarar 12,9 mkr mindre i kassan. För att parera detta så tar de ut 8 mkr från Stadshus AB vilket är liktydigt med Förvaltaren, dvs hyresgästernas pengar (=ca 95 kr/månad och lgh). Vänsterpartiet ville behålla 2012 års skattesats (19,03 kr) samt låta bli att ta ut pengar från Stadshus AB.
Kommunbidraget landar på 1780 mkr, dvs så mycket får verksamheten kosta år 2013. Vänsterpartiet ville spendera hela 1810 mkr och folkpartiet låg lägst med 1779 mkr.

Några av Vänsterpartiets förslag som ändå fick bifall (vi hade många fler) var dessa:
-läxhjälp för alla skolbarn, inte bara de som ligger sämst till,
-en översyn av fritidsverksamheten i syfte att öka personaltätheten,
-stärka elevhälsoarbetet,
-utreda möjligheten att införa sociala investeringsfonder,
-utöka antal platser i Kulturcentrums och musikskolans verksamheter,
-inleda ett projekt för billiga hyresbostäder,
-utreda bildandet av ett samordningsförbund med arbetsförmedlingen,   försäkringskassan och Landstinget, för att få fler i arbete.

Budgetdebattens märkligaste beslut var att barnen i Hallonbergen inte ska ha en sk hemvistskola, dvs en kommunal skola där de har rätt att gå i första hand. Idag får dessa barn ta de platser som blir över i kommunens skolor. Vänsterpartiet väckte förslaget om hemvistskola, M + SD röstade med oss, FP + en S lade ned sina röster och minoriten i övrigt röstade nej – och med hjälp av ordförandes (S) röst så avslogs vårt förslag.

Vill du veta mer om vårt budgetförslag? Se tidigare inlägg på denna sida.
 / Bert Jagerby, gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk