Interpellation/ fråga

Tvivlar kommunpolitiker på klimathotet?

Igår var det dags för årets första kommunfullmäktigemöte och en motion från Vänsterpartiet stod på dagordningen. Motionen bygde på en undersökning som visat att sex av tio kommunpolitiker och chefer är klimatskeptiker, samt att en av tio helt och hållet förnekar den globala uppvärmningen. Problemet med att kommunpolitiker tvivlar på klimatförändringarna är givetvis att de då också är mindre benägna att göra något för att minska utsläppen av koldioxid i de kommuner där de verkar. Vårat förslag för att försäkra att kommunpolitikerna i Sundbyberg tar klimatförändringarna på allvar, är en utbildning för alla politiker och chefer, för att täppa till eventuella kunskapsluckor i frågan. Den styrande minoriteten med Centern i spetsen ansåg dock att kommunen gör tillräckligt för klimatet som det är. Även Folkpartiet slängde sig in i debatten och gjorde ett riktigt magplask när de i liberalismens namn talade sig varma både för okunskap och dumhet. Nej, politiker ska inte tvinga på folk några uppfattningar, vill man vara klimatförnekare så är det ok! Förlorarna i denna valfrihetsvurm är ju tyvärr alla de som drabbas av klimatförändringarna, det vill säga alla människor.

Dela den här sidan:

Kopiera länk