Motion/ nämndinitiativ

Förskoleavgiften kan sänkas i Sundbyberg

Staden ska utreda om avgiften till förskola och fritids kan sänkas för föräldrar med låga inkomster. Förslaget har initierats av Vänsterpartiet som i en motion föreslår att kommunen ser över möjligheten till en mer progressiv barnomsorgsavgift.

Beslut om utredning tas av kommunfullmäktige den 30:e september, men efter att kommunstyrelsen på måndagen 16 september behandlade motionen står det klart att en majoritet av partierna stödjer förslaget.

-Hyra och barnomsorgsavgift är för många en stor utgift varje månad. Regeringens skattesänkarpolitik har lett till att allt fler barn lever i fattigdom. Här i Sundbyberg finns många barn som lever i familjer som räknas som fattiga. En av de grupper som har det ekonomiskt svårast är ensamstående föräldrar. Det här förslaget är tänkt att underlätta för dem, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Bert Jagerby.

Liknande avgiftssänkningar har gjorts i andra kommuner. I Malmö har man till exempel ett system där de som tjänar 10 000 kr eller mindre inte betalar någon avgift alls. Sedan är det en trappa med stigande avgifter upp till maxtaxan på 1260 kr.

Dela den här sidan:

Kopiera länk