Möten

Tre vänsterpartister med nya uppdrag

Jesper, Michael och Marielle

 

På kommunfullmäktige skedde tre nyval på vänsterpartiets poster. Bland annat valdes Jesper Wiklund som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Bakgrunden är att Marielle Nakunzi  vill lämna sina uppdrag i kommunstyrelsen och i förskolenämnden för att ge plats åt nya personer. Hon lämnar dock inte kommunpolitiken helt. Dels är hon  en av våra fyra ledamöter i kommunfullmäktige. Sedan igår är hon också vald som ersättare i stadsbyggnads- och miljönämnden. Vänsterpartiet har ett tag haft en tom plats där, som vi alltså nu kan fylla. Michael Sköldeholt valdes till ny ledamot i förskolenämnden. Michael sitter i föreningens styrelse, men blir ny i kommungruppen.

Läs om hur Jesper Wiklund och Marielle Nakunzi ser på sina nya uppdrag i intervjuerna här nedan >>


 

JesperHallå där Jesper Wiklund

Du är ny ersättare i kommunstyrelsen. Hur känns det?

Det ska bli spännande att få vara en del av en så central funktion inom kommunen som kommunstyrelsen är. Dels för att jag kommer att lära mig mycket, dels för att jag får större möjlighet att bidra till positiva förändringar.

Vad tycker du är det största problemet i Sundbyberg och vad tror du att folk i allmänhet ser som det största problemet?

Skolan, utan tvekan. Det är där som klassamhället antingen kan cementeras eller försvagas. Den svenska skolan har länge haft en förmåga att stötta elever från studieovana hem att ta sig vidare och få en akademisk karriär. Det har helt enkelt inte spelat lika stor roll vilken klassbakgrund du har i Sverige som i andra länder, mycket tack vare skolan. Samtidigt som samhällsskillnaderna nu ökar så försvinner också skolans funktion som utjämnare av skillnader. Det är oerhört problematiskt både för enskilda individer och för samhället i stort.

Vet du några andra frågor som du vill arbeta för i kommunstyrelsen?

Bostadssituationen är katastrofal i hela Stockholmsområdet. Det är ett problem för utvecklingen i hela regionen och riskerar att skapa en ny lånekris. Framför allt innebär det att folk inte kan ta jobb för att de saknar bostad. De kan inte flytta hemifrån. De får leva i trångboddhet och betala överhyror. Sundbyberg bygger mycket men hyresrättsbeståndet fortsätter krympa. Den bostadsmarknad som många har tillgång till blir allt mindre. 

Vad tror du att det är som gör dig till en bra politiker? 

Att jag fortfarande är nyfiken och till viss del ödmjuk och beredd att lyssna. Men också att jag faktiskt tar konflikter där de dyker upp och inte alltid försöker nå en urvattnad konsensus som ingen egentligen är nöjd med. 


 

MarielleHej Marielle Nakunzi 

Du är ny ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Vet du redan nu några frågor som du vill lyfta i nämnden?

Frågan om staden växthus kommer upp titt som tätt men får sällan någon särskild uppmärksamhet. Ett av Sumpans kännetecken är vår fantastiska parkhållning och en av orsakerna till att vi kan ha en så fantastisk utsmyckning är just att vi har ett eget växthus. Jag tror att det är viktigt för folkhälsan att vi kan ha det fint och grönt omkring oss. Då ska man inte glömma denna typ av frågor. Jag vill ha både växthus och utförande av parkskötsel i kommunal regi, det är viktigt och antagligen väldigt kostnadseffektivt.

I övrigt tror jag att människor i Sundbyberg tycker att det byggs och rustas i för stor omfattning. Det tycker inte jag. Vi har bostadsbrist i Stockholm och vi måste dra vårt strå till stacken. Vänstern behövs i nämnden för att bevaka att det blir bra gjort. Vi ska vakta våra gröna kilar och bevaka att stadsplaneringen utförs med ett feministiskt perspektiv. Vi ska också bevaka sociala dimensioner och se till att medborgarna är aktiva i renoveringar och upprustning/förtätning av sina områden.

 

 

blommor från det kommunala växthuset

Dela den här sidan:

Kopiera länk