artikel

Fler hyresrätter för ett mer jämlikt Sundbyberg

Vi befinner oss i en tid när högerpartier kallas mittenpartier och andra partier bedriver mer högerpolitik än vad deras kompass egentligen borde tillåta. Vi ser hur klassklyftorna ökar, hotet mot vårt klimat blir allvarligare och bostadsbristen blir allt större.

Just i denna tid kommer det förslag om fri hyressättning i nyproduktion, något som Hyresgästföreningen menar är ”en förändring som vi naturligtvis ställer oss mycket kritiska till. Vi behöver inte flera hyresrätter med högre hyror utan fler hyreslägenheter med rimligare hyror.”

Förutom motståndet om marknadshyror har Vänsterpartiet i Sundbyberg och Hyresgästföreningen även haft samsyn i frågan om att stoppa ombildningar av Förvaltarens hyresrätter. Vi glömmer inte att 1270 av Förvaltarens lägenheter den senaste tiden av borgligt styre har blivit friköpta och ombildade.

Vänsterpartiet menar att det behövs en stark allmännytta med fler hyresrätter. Därför är det nu dags att Förvaltaren växer som bolag. Förvaltaren är ett ekonomiskt välskött bolag med god ekonomi. Det finns med andra ord goda förutsättningar för att investera i vårt gemensamt ägda bostadsbolag genom att renovera och bygga nya bostäder.

Att stoppa ombildningar var en av Vänsterpartiet i Sundbyberg viktigaste valfrågor. Vi såg att bostadsbristen ökade, bostadskön ökade, allt fler riskerade att bli utan bostad eller utsättas för trångboddhet. Vänsterpartiet kan därför aldrig stödja en kommunstyrelseordförande (KSO) eller ett styre som fortsätter nedmonteringen av Förvaltaren. Vi är därför glada för att det nuvarande ”Mittenstyret” har trampat på bromsen för ombildningar.

Det är en stor vinst för alla som röstat på Vänsterpartiet, alla ni hyresgäster och ni bostadslösa som kämpar för tak över huvudet. Att stoppa utförsäljningarna är ett resultat av det inflytandet vi fått tack vare alla ni sundbybergare som valde att lägga sin röst på Vänsterpartiet. Tack vare er fortsätter den gemensamma kampen för fler hyresrätter.

Tillsammans kommer vi att fortsätta påverka politiken i för ett mer jämlikt och solidariskt Sundbyberg.

Moisés Ubeira

1 februari, 2019

Läs mer i Mitt i Sundbyberg: Förvaltaren drar i handbromsen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk