Blogg

Demokrati tillgänglig för alla

Vi vet att ett samhälle mår bäst när så många som möjligt, på sina villkor, deltar i den demokratiska utvecklingen. Vi är samtidigt väl medvetna om att alla i vår stad inte har samma förutsättningar att delta. Flera medborgare och olika organisationer har pekat på att det finns uppenbara brister som hindrar att alla deltar i det demokratiska arbetet. Vi har alla ett stort ansvar att tillsammans skapa ett tillgängligt Sundbyberg på alla fronter.

Sundbybergs stad har ett handslag mellan Sundbybergs stad och organisationer för personer med funktionsnedsättning, vilket är mycket positivt. Där följer vi upp att detta respekteras i alla stadens beslut.

I vår egen förening har vi medlemmar som själva är unga hörselskadade som uppmuntrat oss att till exempel börja texta våra filmer. Vi har också tagit initiativ när det gäller det parlamentariska arbetet. Förra året kunde vi efter en motion av Veronica Kallander (V) fira att vi fick en höj- och sänkbar talarstol i Sundbybergs kommunfullmäktige.  Det här är ju samtidigt sådant som borde vara självklart.

I oktober 2018 lämnade vi från Vänsterpartiet in en annan motion om att webbsändningarna från kommunfullmäktige i Sundbyberg ska börja textas och att en hörselslinga ska installeras.

Den 1 januari 2019 trädde en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Den är en tillämpning av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och just syftar till att webbplatser i offentlig sektor ska bli mer tillgängliga för personer med normbrytande funktionalitet. En del menar dock att lagen kan få motsatt effekt.

I den artikel som nyligen publicerades i Dagens samhälle rapporteras det om kommuner som överväger att antingen sluta sända, avstå från att börja sända eller ta bort sändningarna på grund av kravet på textning av webbsändningar. Mattis Lundekvarn, förbundsordförande för Hörselskadades riksförbund, menar att ”En av fem vuxna kommuninvånare har en hörselnedsättning och behöver textning för att kunna följa vad som sägs i en webbsändning. Hur kan kommunpolitiker aktivt välja att utestänga en av fem väljare?”.

Vi vet att ett samhälle mår bäst när så många som möjligt deltar i det demokratiska arbetet. Det är därför vi också har drivit på insatser för ökat valdeltagande speciellt i de områden där valdeltagandet är lågt. Något som aktualiseras nu inför EU-valet.

När det gäller vår motion om ökad textning och hörselslinga så förväntar vi oss självklart att den går igenom. Allt annat vore att utestänga en femtedel av alla väljare.

Vi har alla ett ansvar att sänka trösklar så att alla inkluderas och kan vara delaktiga. För Vänsterpartiet handlar det om att vi vill skapa ett samhälle för alla, inte bara några få.

Moisés Ubeira
22 februari 2019

Dela den här sidan:

Kopiera länk