Blogg

Mer makt åt hyresgäster

Så sent som för några veckor blev vi kontaktade av barnfamiljer som riskerar att hamna i hemlöshet. Vi vet att många i vår stad och hela Stockholmsområdet drabbas av bostadsbristen och andra problem som rör något av det viktigaste vi har, vårt hem. Vi har alltså familjer som riskerar stå utan bostad,  vi har personer som riskerar så kallade renovräkningar och i Sundbyberg har det under Moderaternas styre skett omfattande ombildningar av hyresrätter. Alla händelser som skapat osäkerhet och oro.

Reformer krävs nu för att stoppa den här utvecklingen, för det går att förändra. Vänsterpartiets väljare har varit med och sett till att vi har ett nytt styre i Sundbyberg.  Vi är i opposition, och vi kommer fortsätta vara drivande i att vrida bostadspolitiken åt rätt håll. Vi vill självklart stoppa ombildningar, vi vill sänka inkomstkraven för kontrakt hos kommunala bostadsbolaget Förvaltaren och vi vill bygga fler hyresrätter med rimlig hyra.

På kommunfullmäktige i februari har vi också lagt två nya motioner:

  1. Inrätta ett system för hållbara renoveringar

De renoveringar som genomförts i Förvaltarens bestånd och som planeras att göras den närmsta tiden är både nödvändiga och välkomna. Med dem följer dock en oro för kraftiga hyreshöjningar. Sundbybergs system för underhåll och renoveringar behöver ses över. Det kan t ex handla om att inrätta en fond för renovering.

  1. Skapa en insynsplats för Hyresgästföreningen i Förvaltarens styrelse.

Den svenska bostadspolitiken vilar på att parterna samverkar och enas kring lösningar som gynnar båda parter. En viktig förutsättning samverkan är en jämbördig tillgång till information, och därför har vi föreslagit att hyresgästerna via Hyresgästföreningen bör få en insynsplats i Förvaltarens styrelse.

I Vänsterpartiets Sundbyberg är hyresgästernas inflytande stort och alla har råd att bo. Det är grundläggande för att skapa en jämlik stad för alla, inte bara några få.

Moisés Ubeira
1 mars 2019

Motionerna i sin helhet finns att läsa här:
Motion – Hållbara renoveringar
Motion – Insyn åt hyresgäster

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk