Blogg

Vänsterpartiet för en grön och rättvis framtid!

15 mars protesterade över 1,6 miljoner studenter i mer än 120 länder för klimatet.*  Vi i Vänsterpartiet Sundbyberg var självklart på plats för att stötta, uppmuntra och delta i klimataktionen.

En insats som inte bara sker där och då, utan som ett löpande arbete för en verklig klimatomställning. För mig ligger miljö- och klimatpolitiken väldigt varmt om hjärtat. Innan jag började arbeta heltid med politiken här i Sundbyberg, kommer jag närmast från flera års arbete inom Fairtrade med sitt fokus på mänskliga rättigheter och omtanke om miljön. Det borde vara lika självklart för oss vuxna som för alla alla unga förebilder som nu protesterar, att inte fortsätta att se på när ännu fler förstörda ekosystem, stigande havsnivåer, extrema väderhändelser och omfattande befolkningsförflyttningar sker på grund av klimatet.

Men, vi vet också att klimatförändringar inte går att avvärja med enbart individuella insatser som sopsortering och miljömedveten konsumtion. Det krävs samhälleliga förändringar.  I ett jämlikt samhälle, där människor litar på att alla gör sin beskärda del , ökar chansen att alla deltar i omställningen.

Vi lever tyvärr i en värld som redan är tydligt påverkad av klimatförändringar, giftutsläpp och skövling av oersättliga naturvärden. Vinstjakt till varje pris tycks gå före hänsyn till biologisk mångfald och jordens förmåga att försörja oss med mat, vatten och andra livsnödvändiga ting. Det här vill Vänsterpartiet vara med och förändra.

I Sundbyberg har Vänsterpartiet bland annat drivit frågor om att generellt höja klimatambitionerna, att hitta lösningar för mer miljövänliga transporter mellan stadens tillagningskök, att minska transporter, att återvinning och återbruk ska ske i den nya returparken och att arbeta för att bevara Madenbäcken.

Vi kommer självklart att fortsätta vårt arbete för ett bättre miljö- och klimatarbete –  för mer ambitiösa mål för energiförbrukning, minskad koldioxid- och miljöpåverkan i drift och produktion, ett stopp för försäljning av utsläppsrätter, att fortsätta materialinsamling för återvinning eller rötgasproduktion och att ta fram en tydlig plan för minskad köttkonsumtionen i stadens samtliga verksamheter. Vi kommer också att fortsätta kämpa för stadens växthus, införa prylbibliotek för att öka möjligheten till byteshandel och säkerställa att Ursvik får en elbusslinje som komplement till den befintliga kollektivtrafiken.

Den svenske klimataktivisten Greta Thunberg är nominerad till Nobels fredspris. Och fred och klimat hör ihop, både internationellt och i Sundbyberg. Vi behöver hitta gemensamma lösningar för att kunna driva klimat- och miljöfrågorna i rätt riktning och i högre takt. Tillsammans!

Catja Kaloudis
22 mars 2019

*Källa: Time magazine

Dela den här sidan:

Kopiera länk