Blogg

Hazara och vänsterpartist

Jag är hazara från Afghanistan och kommer från ett samhälle som på flera plan har gett oss medborgare färre möjligheter. Hazarar utgör en stor del av de som bor i Afghanistan, och har genom åren förtryckts av andra folkgrupper i landet. Det är anledningen till att många av oss lever i exil och många försöker ta sig ut ur landet. Den afghanska staten utsätter hazarar för systematiskt förtryck och på olika sätt skapar förhinder för hazarars utveckling. Ett exempel på detta är etniskt kvotsystem för universitetsstudier, där staten beslutade för ett tag sedan att endast en viss kvot av varje folkslag ska kunna komma in på universitet. Detta är en stor orättvisa för vårt folk som då inte kan utvecklas efter sin kompetens.

I länder där fattigdom är utbrett finns det mindre tillgång till utbildning och sämre möjligheter att uppnå välstånd för individen och samhället. Detta blir desto mer kännbart för de mest utsatta i samhället. I länder som Afghanistan finns det tydliga exempel på detta har jag upplevt på mycket nära håll.

När jag kom till Sverige för två år sedan upptäckte jag att här fanns det stora möjligheter att engagera sig politiskt och jag fick utlopp för mitt intresse för politik som jag burit med mig sedan barndomen. Därför började jag sätta mig in i de olika partiernas program och historia för att kunna välja något som passade min ideologiska övertygelse och kunna engagera mig för att kämpa för de värdegrunder som var viktiga för mig.

Under denna resa hittade jag Vänsterpartiet som kämpade för rättvisa och jämlikhet. Nu är jag medlem i partiet sedan ett år tillbaka och sitter i social- och  arbetsmarknadsnämnden för Vänsterpartiet i Sundbyberg.

Ali Noorzad tillsammans med Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt samt Roya Asadzadeh och Sasan Kanani från V Sundbyberg, på Nationaldagsfirandet på Golfängarna i Sundbyberg 6 juni 2018.

Som hazara, betraktar jag Vänsterpartiets ideologi i linje med majoriteten av hazarars intressen, eftersom Vänsterpartiet kämpar för medborgarnas lika rättigheter och minoriteters intressen. Vänsterpartiet har som mål att skapa jämlikhet mellan män och kvinnor, ha rättvis fördelning av resurser i samhället samt allas lika värde, något som ligger helt i linje med majoriteten av hazarars synsätt. Hazarar är ett folk som länge levt under förtryck av afghanska staten och förutom att kämpa för jämlikhet i Sverige så kämpar jag också för att fler ska förstå hazarars situation.

Som medlem i Vänsterpartiet kämpar jag också för att uppnå dessa mål och tar ställning för de förtryckta folkens rättigheter. Jag vill att mina partikamrater ska känna till hazarars utsatta situation i Afghanistan; kämpar för att hazarar ska uppnå sina rättmätiga krav såväl i Afghanistan som i Sverige; och jag kämpar för att alla människor ska kunna leva i ett integrerat samhälle.

Tillsammans ska vi kämpa för Vi vill ha ett Sverige för alla, inte bara för de rika!

Ali Noorzad
12 april 2019

Texten är ursprungligen skriven på persiska och översatt till svenska av Babak Rahimi.

Dela den här sidan:

Kopiera länk