Blogg

Nya tider för Ör centrum

Ör centrum väntar med spänning på sin kommande framtid. 2017 sålde staden Ör centrum till Folkhem/Rikshem. Nu står vi inför att planerna för Ör ska ut på samråd, då privatpersoner, organisationer och andra instanser får tycka till. Jag är övertygad om att det finns många i vår stad som har kloka tankar att dela med sig av. Ta möjligheten att göra din röst hörd, du är viktig! Vänsterpartiet ser positivt på utvecklingen av centrum i Ör, men vi bevakar några punkter lite extra noga.

Solstudier
När nya fastigheter ska byggas, blir solstudier ofta en het fråga. I detta fall kommer vissa delar av de nya fastigheterna vara relativt höga. Trots att man sänkt den högsta punkten från femton till tio våningar, så kommer detta högst sannolikt påverka fastigheterna runtomkring. Solstudier visar hur närliggande fastigheter och skola påverkas, och görs i syfte att skapa ett så bra närområde som möjligt.

Grönytefaktor
Enligt underlaget framgår det att grönytefaktorn uppgår till 0,72. Vänsterpartiet ser det som positivt i sin helhet. Däremot framgår det inte hur grönytefaktorn ser ut om man bortser från takterrasser och gröna tak. Vi vill tydligt kunna se hur medborgarna påverkas – får gemene man mer grönt eller mindre?

Volymanpassning
I underlagen framgår det att högsta tornet har minskats ner med fem våningar jämfört med det ursprungliga förslaget. Det högsta tornet ligger närmast skolan och är det som skapar mest skugga mot just skolan. Det man istället har gjort är att öka bredden på fastigheten – volymen har med andra ord inte förändrats.

Vänsterpartiet anser att det vore intressant att se över möjligheten att placera det högre tornet på annan del av fastighetskroppen och se vilka eventuella effekter det skulle få på omkringliggande fastigheter, jämfört med det liggande förslaget. Samtidigt skulle det finnas fördelar att undersöka hur fastighetskroppen skulle kunna omformas så att det snarare blir en öppning gentemot närliggande fastigheter istället för att ha öppningen mot bilvägen.

Bostäder
En av Vänsterpartiets viktigaste frågor är vi vill att antalet hyresrätter ska öka markant i staden. För att uppnå en hög andel av hyresrätter, kräver det att även Ör centrum får flertalet nya hyresrätter. Det är centralt för att skapa en stad för alla, inte bara för rika.

Moisés Ubeira
30 augusti 2019

Läs mer här om stadsutvecklingen i bland annat Ör Centrum.

Dela den här sidan:

Kopiera länk