Blogg

Låt coronakrisen leda till förändring

Vi befinner oss idag i en extraordinär sits. Det handlar om ett virus – Covid-19. Högstadieskolor stänger. Folk uppmanas jobba hemifrån och folksamlingar förbjuds.

I denna situation visar många sin rätta färg. Vi har företag som Apotekstjänst som höjer priser på sjukvårdsmaterial och representanter för fascistiska Alternativ för Sverige som försöker tjäna en hacka genom att sälja skyddsmasker till ockerpriser. Sen har vi styret i Stockholms Region, som fortsätter med sitt varsel av vårdanställda mitt under en tid, då vi behöver så många som möjligt inom vården. Allt detta är inget annat än skamligt.

Flest väljer solidariteten

I kontrast till de giriga, har vi som vanligt solidariteten. Den stora majoriteten sluter upp i solidarisk anda och stöttar varandra. Det kan handla om att köpa varor åt sjuka och äldre, hämta mediciner, uppmana varandra att stanna hemma, butiker som donerar skyddsutrustning och individer som stödköper i den lokala affären. Dessutom, när industrier stannar, turismen och flygandet minskar ser vi också tydligt att klimatskadliga och hälsoskadliga utsläpp minskat och vattnet i Venedig går från brunt till kristallklart. Hoppas vi lär oss av krisen att ställa om transporter, industrier och konsumtion.

Inte minst i Sundbyberg ser vi tydliga solidariska gärningar som gör en stolt. Det är det Sundbyberg som jag vill bygga vidare på. Samtidigt är jag inte alls förvånad. Trots allt skapades det goda förutsättningar i Sundbyberg under 2015 när många nyanlända kom till Sverige och många engagerade sig i mottagandet. Det är i Sundbyberg medborgare nattvandrar eller engagerar sig för sin stadskärna och mot utförsäljningar. Det är också i Sundbyberg där Facebook-gruppen ”Vänliga Sundbyberg” startades som reaktion till hat och rasistiska påhopp som fanns i en annan Sundbybergsgrupp. Civilsamhället i Sundbyberg är ett av landets bästa. En eloge till alla er!

Yrkena vi inte klarar oss utan

En annan eloge går också till alla våra anställda inom förskolan, grundskolan, äldreomsorgen och alla ni andra som gör det möjligt för föräldrar att jobba och slita inom sjukvården och alla andra yrken som idag visar sig vara helt avgörande för samhället. Trots långa perioder av nedskärningar, kämpar dessa anställda och gör allt de kan för att klara denna utmaning.

Vår uppgift som förtroendevalda, är att inte glömma dessa dagliga insatser när denna tuffa utmaning har passerat. Politiken måste stötta och förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön så att vårt stöd inte bara blir ord i luften. Vi måste sluta skära ner och sluta privatisera samhällsviktiga funktioner, så att vi klarar både en jämlik välfärd efter behov och är förberedda för kriser såsom corona. Slopat RUT-bidrag hade bara det gjort att vi kunnat haft cirka 38 extra undersköterskor eller 31 extra förskollärare i Sundbyberg. Det är dags för ett systemskifte!

(V) har länge förespråkat mer pengar till välfärden, mer statligt ansvar och att värna om de livsviktiga kommunala resurserna. I ett samhälle som utformas enligt socialistiska principer mår vi inte bara bättre utan vi klarar också lättare kriser.

Förslag på direkta åtgärder i Sundbyberg:

 • Införa hyresrabatter för de som blir sjuka och inlagda på sjukhus. Samt hyresrabatt för de som blir varslade som effekt av minskad produktion. Ingen ska riskera att vräkas eller få hyresskulder p.g.a. att man förlorar sitt arbete eller blir sjuk.
 • Samtliga vräkningsprocesser ska stoppas. Ingen ska i dessa oroliga tider även vara orolig kring sin bostadssituation.
 • Utöka stödet till kvinnojouren, fältsekreterare, fritidsgårdar och ungdomsmottagningar, så att dessa kan fortsätta vara tillgängliga. När många är hemma ökar risken för utsatthet. Många unga och kvinnor har jobbet eller skolan som sin tillflykt från destruktiva hem.
 • Upprätta samarbeten med universitetsstuderande som kan stötta skolelever med distansutbildning.
 • Kraftsamla så att projektet med Örskolan kommer på plats snarast. När resurser omfördelas så kan detta projekt prioriteras.
 • Kommunen fortsätter erbjuda lunch till gymnasieeleverna genom ett samarbete med lokala restauranger.
 • Upprätta en direktkontakt med Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet.
 • Se över möjligheten till omsättningshyra för småhandlare och småföretagare. Deras intäkter minskar radikalt och då kan vi som hyresvärd lätta på hyrorna.
 • Möjliggöra tidigareläggning för uteservering samt sänkt avgift för uteservering fram till sommaren.

Om även grundskola och förskola stängs ner:

 • Se över möjligheten att skapa en förskola som ska vara öppen, till barn vars föräldrar arbetar inom samhällskritiska funktioner.
 • Se över möjligheten att samarbeta med idrotts-, och kulturrörelsen för att skapa aktiviteter för alla barn och unga som kommer vara hemma. Med stängda skolor öppnas möjligheten för att använda gymnastiksalar för idrott, dock i mindre grupper.
 • Hålla en skola öppen för möjlighet till lunch för unga, till exempel att ta med hem.
 • Använda tillagningsköken för att erbjuda mat till äldre och barn för avhämtning. Många barn har skolan som sin trygga plats för näring.

Moisés Ubeira
oppositionsråd (V) Sundbyberg

Dela den här sidan:

Kopiera länk