Blogg

Att ha någonstans att bo

Att ha en bostad är en stark ideologisk fråga, likaväl som en ekonomisk fråga. Ur båda dessa aspekter en klassfråga! I Sundbyberg har Vänsterpartiet, tillsammans med andra, lyckats stoppa utförsäljningarna av hyresrätter, i alla fall för nu. Vi kan inte ta för givet att det kommer att vara på det sättet för all framtid. Det gäller att fortsätta värna hyresrätten.

Allmännyttan i Sumpan är starkare än i flera grannkommuner. I Stockholm försöker den borgerliga majoriteten även denna mandatperiod att ge sig på hyresrätterna. De har på flera håll stött på patrull, folk har inte råd och/eller genomskådar bluffen om att de ska kunna tjäna stora pengar på lägenhetsaffärer. På 30 år har andelen hyreslägenheter minskat från 60 till 36 procent i Stockholms län.

Varför är det här så centralt? Jo – att bo är en mänsklig rättighet och bostäder ska inte vara en handelsvara! I svensk grundlag (Regeringsformen) står det ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”. För oss är det här tydligt, politiken måste ta ansvar för bostadsfrågan.

Stat, region och kommun ska se till att bostäder byggs. Det måste byggas billigare, underhållas och drivas så att alla ska ha en möjlighet att bo. Statliga låneregler, skattereduktioner för allmännyttan kan skapas, kommuner kan upplåta mark för byggande och skapa stadsplaner för nybyggnation. Om den politiska viljan finns!

För det här är en klassfråga. Kapitalet ska inte få styra. Det ska inte vara pengar som avgör för vem som ska få bo, lika lite som pengar ska styra vem som ska få vård, omsorg eller skola.

I Januariavtalet är en av punkterna fri hyressättning vid nyproduktion. Det innebär att fastighetsägare kommer att ha rätt att sätta hyran precis som de vill. Det är första steget, därefter finns den troliga risken att det kommer att gälla all hyressättning. Då kommer vinstbegäret helt och hållet styra hyresnivåerna – vem har råd att bo då? Vi måste vara aktiva i bostadsfrågan och höja våra röster!

Karin Bylund, styrelseledamot (V) Sundbyberg

Bild av:  I99pema

Dela den här sidan:

Kopiera länk