Blogg

Tack (V) för inga besparingar

Grundskole- och gymnasienämndens resultat till och med april månads slut ligger på ett underskott om 8,8 miljoner kronor (minus 6,1 miljoner efter volymkompensation) med en prognos för helåret på ett underskott om 4,5 miljoner kronor. Anledningen till att läget ser ut så här är helt enkelt att kostnader och intäkter inte matchat. Hade det funnits effektiviserings- eller besparingskrav på nämnden hade läget sett än värre ut.

Vänsterpartiet lade på budgetfullmäktige i höstas fram ett förslag på budget för staden som inte hade några krav på effektiviseringar eller besparingar inom Grundskole- och gymnasienämnden verksamhet. Vi har varit pådrivande i budgetprocessen för att nämnden inte ska behöva spara på verksamheterna. Till vår glädje innehöll styrets budget till slut inte heller några sådana krav.

Samtidigt kan vi konstaterat att om högeroppositionen (M, Kd, och Mp) budget vunnit gehör, då hade detta slagit mot verksamheten väldigt hårt. Vänsterpartiet vågar knappt tänka på hur prognosen varit om högeroppositionens budget hade gått igenom.

Vi är medvetna om att staden står inför svåra ekonomiska villkor i framtiden. Vänsterpartiet Sundbyberg är villigt att ta ansvar för Sundbybergs skolor, men att ta ansvar måste inte enbart handla om att effektivisera, bespara och skära ned i verksamheten. Det kan även handla om att stå upp för verksamhetens behov och ge de bästa förutsättningar för att klara av sitt uppdrag – utan att skära ner. Det handlar om de anställdas arbetsmiljö, studiemiljön för våra elever, och om alla elevers rätt till en bra och likvärdig utbildning. Detta är inget som vi är villiga att kompromissa om.

Lukas Löfling
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk