Blogg

Stötta välfärden, vanligt folk och klimatomställning

Nu är det september och hösten kommer med stormsteg. Det innebär även, i alla fall i Sundbyberg, att det är budgettider. Och det ekonomiska läget i Sundbyberg är allvarligt. Vi har flertalet utmaningar att hantera. Men det går faktiskt utan att behöva slakta välfärden.

Våren och sommaren präglades hårt av pandemin. Många verksamheter fick ändra sina prioriteringar, andra fick slita allt hårdare och verksamheter fick till och med stängas ner.

Det som dock blivit tydligt är att vi behöver stärka vår gemensamma välfärd. Och det nu. Regeringens snedvridna skattepolitik gynnar rika –- och låter allt det viktiga i samhället fortsätta på sparlåga. Det är varken ekonomiskt eller socialt hållbart. Kommunerna behöver långt mer stöd för att kunna behålla samma ambition i välfärden.

Om kommunerna enbart skulle ägna sig åt grunduppdraget – det lagen kräver –då skulle det vara förödande. Vi missar då det som gör staden till en bra plats att bo i och många synergieffekter med till exempel förebyggande arbete mot kriminalitet och utanförskap. Att stirra sig blind på enbart det som lagen kräver kommer att lämna många medborgare utan det stöd som gör skillnad idag.

Vår budget

För Vänsterpartiet handlar det om att stärka välfärden, stötta våra medborgare i sin ekonomiska oro, stärka de verksamheter som gått på knäna och kämpat under pandemin, samt investera i den gröna omställning som behövs. Efter samråd med andra aktiva vänsterpartister föreslår jag därför att vår kommande budget fokuserar främst på dessa delar:

  • 6 timmars arbetsdag i förskolan
  • Stoppa nedskärningar i förskola och äldreomsorg
  • Stoppa den årliga hyreshöjningen
  • Verka för fler returpunkter i staden och utlys klimatnödläge

För att kunna värna om det viktiga välfärdsuppdrag som vi i kommunerna har, föreslår jag, med flera, bland annat en skattehöjning. Hade regeringen lyssnat till behoven i kommunerna hade detta inte behövts. En skattehöjning innebär att vi tillsammans tar ansvar för att värna verksamheterna, personalen och medborgarna i Sundbyberg.

Självklart ska även vi förtroendevalda föregå med gott exempel och sätta en maxgräns på arvodering per månad. När samtliga verksamheter måste vända på varje sten, då är det också viktigt att vi förtroendevalda också gör detsamma. Vi ser också att en hel del pengar går att spara in genom att hämta hem verksamhet i egen regi, snarare än att betala för privata vinster, och smartare samverkan mellan olika nämnder.

Vänsterpartiet kommer alltid stå på vanliga Sundbybergares sida, för höga ambitioner i vår gemensamma välfärd och för att driva på mot ett modernare, fossilfritt och grönt jämlikt samhälle.

Moisés Ubeira
Gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk