Blogg

En annan värld är möjlig

’En annan värld är möjlig’, det var rubriken för det fredslopp som Vänsterpartiet Sundbyberg anordnade nu i höst. Ett av många lopp som sprangs på många orter runt om i Sverige för att uppmärksamma fredskampen och kampen mot krig och upprustning i världen.

Samma rubrik myntade fredsorganisationen Världsfredsrådet för mer än 70 år sedan då ’Stockholmsappellen’ lanserades och uppmanade till nedrustning och ett totalförbud mot kärnvapen. Då, på 1950-talet var striden hård kring för eller emot kärnvapen, både i Sverige och i Norden.

Borgerliga krafter drev sedan på 1960-talet på för att Sverige skulle skaffa en egen atombomb. Och I Sundbyberg bedrev försvaret kärnvapen-forskning i Ursvik på FOI (totalförsvarets forskningsinstitut). Men det var också här i Sundbyberg de största manifestationerna mot kärnvapen skedde: Ursviksmarscherna.

Idag befinner sig världen på nytt i en nukleär upprustningsfas. Avtal sluts för mer samlad makt hos kärnvapenländer. Det försiggår även en kamp i rymden med vapen som inte var möjligt att tänka sig för bara tio år sedan.

Och i Sveriges absoluta närhet, i Östersjön har svensk riksdag röstat för ett Värdlandsavtal med Nato där Nato/USA får angripa ett tredje land från svenskt territorium, även med kärnvapen!

Men liksom för 60 år sedan organiserar sig rörelser för en gemensam kamp för freden, mot krig och exploatering av jordens resurser och global miljöförstöring. Det hänger ihop, vi hänger ihop, liksom vår kamp nu hänger ihop med kampen då för 70 år sedan.

I Sundbyberg vill vi uppmärksamma kampen för freden genom att ansluta kommunen till ICAN Cities Appeal i deras uppmaning att göra världen kärnvapenfri. Vi vill också att ett minnesmärke över fredsmarschen uppförs i Ursvik. Det skulle också påminna oss om hur viktiga sociala rörelser är för att driva samhället framåt.

En annan värld är möjlig!

Karin Bylund
Ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk