Blogg

Styret skär ner, vi satsar!

Under sensommaren och hösten har större delen av tiden för oss i Vänsterpartiet handlat om att ta fram en budget som kan stärka välfärden i Sundbyberg. Samtidigt befinner vi oss i ett ekonomiskt ansträngt läge, vilket gör att förutsättningarna inte är de lättaste.

Sverige är idag det OECD-land där ojämlikheten växer snabbast. Förutsättningarna för att kunna förverkliga sina drömmar skiljer sig åt markant mellan olika människor. Det handlar om grundläggande saker i livet som hur länge vi lever, hälsa, arbete, rätt till bostad, skola och trygghet. Ett ojämlikt samhälle skapar ett ohållbart samhälle. Forskning visar att ojämlika samhällen har sämre tillit och större missnöje, ohälsa och kriminaliteten.

Kommunerna, så även Sundbyberg, drabbas negativt av regeringens skattepolitik. De väljer att sänka skatten för de rika och ge rika fler bidrag/avdrag istället för att stötta upp välfärden i kommunerna. Det är varken ekonomiskt eller socialt hållbart.

Vår budget

Är det något vi ska prioritera i en tuff ekonomisk situation, mitt i en pandemi, så är det personalen som arbetat som hårdast under pandemin, på förskolor, äldreboende och inom hemtjänsten. Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet att tillmötesgå äldreförvaltningens önskemål om ökade resurser. Med andra ord blir det inga effektiviseringar, besparingar eller nedskärningar på äldreomsorgen i Vänsterpartiets budget. Bland annat för att möjliggöra omvandling av timanställningar till heltidsanställningar. Så skapar vi stabilitet och kontinuitet inom äldreomsorgen.

Förutom att tillmötesgå Äldrenämnden och Förskoleförvaltningens önskemål om ökade resurser, gör vi även vissa riktade satsningar till förskolan, till exempel sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, med start i en förskolenhet. Utöver detta presenterar vi följande:

  • Ett stopp av den årliga hyreshöjningen i Förvaltarens bostäder
  • Byggande av fler hyresrätter
  • Fler returpunkter för återbruk i staden
  • Mer laddstolpar, solceller och satsningar på kollektivtrafik, cyklister och gående.
  • Skrotande av dyra upphandlingar, konsulter och privata alternativ och istället utföra mer verksamhet i egen regi.
  • Anställa långtidsarbetslösa inom parkskötsel, städning med mera.

Så gör vi en omställning från nuvarande besparingstider till långsiktiga satsningar. För att kunna göra denna omställning, när regeringen inte bidrar med de resurser som kommunerna behöver, föreslår vi en skattehöjning. I en kommunal budget har vi ingen möjlighet att rikta skatten bara mot de rika. Med det sagt, innebär vår skattehöjning en hundralapp extra för en låginkomsttagare (samtidigt har Vänsterpartiet på nationell nivå fått igenom till exempel en starkare a-kassa). På så sätt förbättrar vi grundförutsättningarna och slipper också slakta våra viktiga verksamheter.

Styrets budget

Nu har även vi tagit del av styrets budget. Vi kan där konstatera att det kommer ske stora nedskärningar i välfärden. Det mest allvarliga är de kraftiga besparingarna som sker inom förskolan och äldreomsorgen. Trots att vi alla sett hur pandemin blottat stora brister i äldreomsorgen och att förskolepersonal sliter ut sig med stora barngrupper. Vi hade förväntat oss mer av ett Socialdemokratiskt styre. Nedskärningar och besparingar inom välfärden brukar vara högerns signum. Denna gång står Socialdemokraterna i frontlinjen för att genomföra just det. Styret föreslår en oförändrad skattesats. Skulle skatten bara höjas med 20 öre, då skulle samtliga besparingsting inom förskola och äldreomsorgen kunna slopas. Vi undrar hur styret kan göra en sådan prioritering.

Politik handlar om att välja. För Vänsterpartiet är det enkelt. Vi väljer alltid möjligheten att stötta välfärden – aldrig att skära ner på den.

Moisés Ubeira
Gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk