Blogg

En grön omställningsplan för ett jämlikt Sundbyberg

Idag släpper vi vår budget för Sundbyberg 2021 och framåt. Så här har vi tänkt…

Sverige är idag det OECD-land där ojämlikheten växer snabbast. Detta gäller inte minst Sundbyberg, där skillnaderna är stora. Samtidigt har pandemin drabbat staden hårt och blottat flertalet brister inom äldreomsorgen. Oftast kan det sammanfattas med otillräckliga resurser. Otrygga timvikariat och hög ruljangs på personal har sannolikt bidragit till smittspridning inom äldreomsorgen.

Den 4 november är det budgetfullmäktige i Sundbyberg. Detta innebär att det ska avgöras vilka resurser verksamheterna kommer få, vilken skattesats som ska fastställas och vilka prioriterade uppdrag som ska lyftas.

För Vänsterpartiet handlar det om att utföra en grön omställning för jämlikhet. Vi föreslår att öka resurserna för verksamheterna genom en skattehöjning. På så sätt kan vi slopa besparingar inom äldreomsorgen och ge förskolan mer resurser. Det senare för att kunna utföra ett försök om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i en förskolenhet.

Vänsterpartiet anser att det som S-C-L-styret nu gör, att genomföra stora besparingar (gentemot förvaltningarnas beräknade kostnader), inte är rätt väg ur krisen. Vi anser att stadens verksamheter behöver mer resurser. Därför lägger vi i vår budget inga besparings- eller effektiviseringskrav på äldrenämnden och skjuter till pengar till förskolenämnden. Det sistnämnda möjliggör sex timmars arbetsdag i en förskolenhet. Vi slopar också Förvaltarens årliga hyreshöjning och vill att fler returpunkter anläggs i staden, tillsammans med satsningar på laddstolpar och solceller.

 

 

Pandemin innebär att vi måste byta kurs, till satsningar på välfärden och en grön omställning. Så minskar vi ekonomisk oro, minskar miljöpåverkan och förbättrar arbetsmiljön och arbetsvillkor inom förskola och äldreomsorg.

 

 

Med Vänsterpartiets budget blir barnfamiljerna och stadens äldre de stora vinnarna.

 

 

 

Det är skamligt av S-C-L-styret att införa kraftiga nedskärningar mitt i en pandemi. Våra verksamheter behöver mer resurser inte mindre.

 

Läs hela vår budget här:

En grön omställningsplan för ett jämlikt Sundbyberg

Moisés Ubeira
Gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk