Blogg

En röst på V är en röst på välfärden

Vi kan konstatera att 2020 är ett år där alla partier behövt göra ett vägval. Pandemin har blottat hur avgörande en fungerande allmän sjukvård, omsorg och välfärd är för samhället. Vägvalet gäller om vi ska vi slå in på en väg med kommande besparingar i välfärden eller om vi ska se till att verksamheterna får de resurser de behöver.

Vi hade såklart önskat att regeringen vågat göra dessa långsiktiga investeringar genom höjda skatter för de rikaste, men så har inte varit fallet. Istället får vi kommuner göra det bästa av situationen. Med en skattejustering kan vi säkra kvalitén i skola, vård och omsorg, stärka arbetsmiljön och påbörja den gröna omställning som Sundbyberg behöver. Det är så vi tar ansvar, inte genom nedskärningar på viktig verksamhet!

I siffror skulle lägger Vänsterpartiets budgetförslag för 2021 över 70 miljoner mer på stadens verksamheter jämfört med styrets (S-C-L) och SDs budget och hela 150 miljoner mer jämfört med de blågrönas (M-Mp-Kd) budget. Då kan man undra – om styrets, SDs och de blågrönas budget ser ut så här i pandemitider, hur i hela världens hade de sett ut utan pandemin? Hade de då gjort ännu större nedskärningar?

Vad skiljer oss från
Socialdemokraterna?

En av de största och allvarligaste skillnaderna mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är att du alltid kan lita på att Vänsterpartiet prioriterar den allmänna välfärden. I Sundbyberg märks detta tydligast med att Vänsterpartiet inte lägger några besparingar eller effektiviseringskrav på varken förskolan eller äldreomsorgen. Socialdemokraterna däremot lägger två miljoner mindre på båda dessa nämnder, vilket inte kompenserar för verksamheternas ökade kostnader, såsom löner. Detta kan betyda fortsatt eller försämrade arbetsförhållanden och anställningstrygghet, vilket går ut över både personal, barn och äldre.

Med våra extra resurser, skulle äldreomsorgen istället kunna stärka de anställdas arbetsmiljö och de äldre få mer stabilitet, trygghet och mindre risk för covid-smitta, genom färre timarbetare. Inom förskolan skulle vi fortsatt kunna ha hög andel behöriga förskollärare och ett försök om sex timmars arbetsdag skulle kunna genomföras i en förskolenhet, för att göra yrket mer socialt och hälsomässigt hållbart.

Väl avvägd skattehöjning

Skulle inte detta innebära kraftigt höjda skatter för alla? Nej, vi anser att vi gjort en rimlig avvägning. Vårt förslag om skattehöjning skulle för en som tjänar 25 000 kronor i månaden innebära 200 kronor mer i skatt. För någon med en inkomst på endast 15 000 innebär detta 120 kronor mer. Vi la även fram ett förslag för de andra partierna om att endast slopa besparingarna för Äldrenämnden och Förskolenämnden. Denna skattehöjning skulle endast innebära 40 kronor mer i skatt för en som tjänar 25 000. Allt detta samtidigt som riksdagen har beslutat om utökade skatteavdrag. Dessutom ser vi i vår budget till att arbetsmarknadsnämnden har resurser och uppdrag att hjälpa de som inte har arbete eller inkomst och slopar hyreshöjningen i de kommunala lägenheterna.

Därför tycker vi det är värt med en skattehöjning för att alla ska kunna lita på välfärden. Det är så vi tar ansvar i en svår tid.

Moisés Ubeira
Gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk