Blogg
roya asadzadeh

Hur mår du? ­ – Vem drabbas i pandemin?

I kampanjen “Hur mår du” frågar Vänsterpartiet folk hur coronapandemin påverkat dem. Hur du drabbas av pandemin har såklart med ålder och sjukdomstillstånd att göra. Äldre som vårdas på boenden har drabbats särskilt hårt. Boenden som sparar på personal och skyddsutrustning. Men det har också med klass att göra. De flesta offer för pandemin är trångbodda fattiga familjer och personalen på sjukhus, äldreboende och lokalvård. Det är också arbetare med otrygga arbetsvillkor som förlorar jobben. Men hur du drabbas har också med kön att göra.

Kvinnor drabbas värst

Enligt World Economic Forum drabbas kvinnor och fattiga värst av effekterna av cronapandemin. Corona-krisen förstärker de strukturella skillnaderna och orättvisorna, inte minst i det svenska samhället.

Kvinnor utgör majoriteten av den lågavlönade arbetskraften inom vård och social sektor. Vi får inte glömma att den pågående Covid-krisen orsakar stor stress och trötthet bland personalen, de kommer bli sjuka och bli sjukskrivna och drabbas av ekonomisk bakslag. Alltså dubbelbestraffning för sina uppoffringar! Kvinnor utför också det mesta av hushållsarbetet och går ner i arbetstid för att sköta det obetalda vård- och omsorgsarbete i familjen. I kristider ökar även våld i nära relationer och det är mest kvinnor och barn som drabbas.

Högern har förvärrat krisen

Den här krisen visar att högerns politik med utförsäljningar av en välfungerande sjukvård och apotek var ett stort oansvarigt fel! Pandemin hade inte behövt bli en så stor samhällskris om högern (med stöd av SD) inte hade auktionerat bort vår skattefinansierade hälso- och sjukvård. Krisen är en konsekvens av två decennier av nedskärningar inom sjukvården.

Högern valde att skära ner på personal, vilket orsakade arbetsbelastning, underbetalda, undervärderade och utbränd personal och reducerade vårdplatser. Högern och regeringen valde att värna om de privata vårdkoncernernas intresse att göra vinst på bekostnad av en sämre hälso- och sjukvård och sämre arbetsmiljö för de anställda.

Blir det mer än applåder nu?

Vi har sett och hört hur alla ministrar, politiker, kungligheter och arbetsgivare har instämt i kören och applåderat den fantastiska sjukvårdspersonalen. Som, trots avsaknad av skyddsmaterial och med livet som insats, ändå gått till jobbet för att rädda de sjuka, stoppa smittspridningen och sett till att samhällshjulen kunnat rulla.

Kommer högern och regeringen fortsätta att nöja sig med att applådera utan att satsa? Kommer de fortsätta se på när vinstdrivande vårdkoncerner tar stora vinstuttag medan vårdhjältarna blir sjuka av arbetsbelastning, stress och utmattning? Ska de fortsätta skänka bort folkets skattepengar till privata bolag? Kommer de arbetslösa och sjukskrivna betala notan för krisen som högerpolitiker orsakat?

Eller ska vi sätta stopp för vårdföretagens vinstjagande? Ska vi visa vårdpersonalens uppoffringar uppskattning i form av mänskligare arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö? Ska vi höja hjältarnas löner och status? Ska vi satsa på hälso- och sjukvård i offentlig regi?

Vi i Vänsterpartiet vet vad vi vill. Vi är det parti och den röst som kommer fortsätta kämpa för att rädda vår gemensamma välfärd och kämpa för trygga anställningar och arbetsplatser.

Roya Asadzadeh

Dela den här sidan:

Kopiera länk