Blogg

Julkalendern: Jämlikhet handlar om resurser

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Idag skriver vår gruppledare i kommunen Moisés Ubeira om budgeten och vad den innebär.

Det närmar sig jul och många pyntar sina hem, förbereder inför julen med presenter och middagar. Men vi vet också att julen kan vara en tid av oro och ångest. Det kan handla om barnfamiljer som inte har fast boenden, som inte har tillräckliga resurser. För andra gör sig ensamheten påmind desto mer. Vi menar att allt detta kan bli bättre med politik.

Vänsterpartiet i Sundbyberg vill ha ett jämlikt Sundbyberg där vi skapar goda förutsättningar för bra liv för alla medborgare, inte bara några få. Därför är Vänsterpartiet också främsta försvararen av tillräckliga resurser till kommunens verksamheter. Alla de andra partierna står faktiskt nu för besparingar och nedskärningar. Det blev tydligt i senaste budgetfullmäktige. De borgerliga vill också privatisera saker som vi tycker ska styras demokratiskt utan vinst.

Goda resurser i ett samhälle skapar skyddsnät, stöd och framförallt hopp och gemenskap. Goda resurser kan skapa bättre förutsättningar gentemot ensamhet, mot social oro och framförallt.

Budgeterna visade tydliga skillnader

Det har nu gått knappt en månad sedan budgetfullmäktige. Under december kommer vi få ta del av konsekvenserna i respektive nämnd. Det vi kunde konstatera var att det fanns en tydlig skillnad mellan minoritetsstyret, högeroppositionens och Vänsterpartiets förslag till budget.

För att kunna parera regeringens skattepolitik föreslog Vänsterpartiet, som enda parti i fullmäktige, en skattehöjning. Vänsterpartiet kunde därför slopa alla besparingskrav på förskoleverksamheterna samt äldreomsorgen i Sundbyberg. Detta är speciellt viktigt nu under pandemitider. Inga besparingar på förskola och äldreomsorg skulle bara behövt en skattehöjning på 40 kronor för en person som tjänar 25 000 kronor.

Redan 2019 var vi medvetna om det vägval som styret gjorde avseende besparingar. Då var dessa dock inte lika stora. I år kommer konsekvenserna blir desto större. Redan nu har aviseringar om höjda avgifter till simhallen kommit. Det kommer dock inte sluta där.

Det är tydligt att Vänsterpartiet behövs i Sundbyberg. Men vi behöver växa. Vi är garanten för ett solidariskt Sundbyberg där vi skapar bättre förutsättningar för alla medborgare i vår kommun. Vi måste vara modiga och stärka våra verksamheter så att de anställda får blomma ut till de proffs de är i sin verksamhet. Det är så vi skapar ett hållbart samhälle där vi kan tillmötesgå våra medborgares olika förutsättningar. Bara då kan alla förverkliga sina liv. Det är så vi skapar ett samhälle för alla, och inte bara några få.

Moisés Ubeira
Gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk