Blogg

Julkalendern: Fler trygga jobb inte färre

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Idag skriver Malin Fröjmark om arbetsrätt.

Under 2020 har arbetsrättsliga frågor debatterats som aldrig förr i Sverige. Det kommer sig av Januariöverenskommelsen där Stefan Löfven, för att kunna bilda sin regering, förband sig att se över Lagen om Anställningsskydd (LAS).

Det har ofta hetat att vi måste reformera vår arbetsrätt så att den hänger med tiden. Men tiden vi lever i skapar vi med politiska beslut. Något som aldrig kan reformeras är behovet av den fackliga solidariteten och behovet att stå på arbetstagarnas sida. Vänsterpartiet verkar vara det enda parti som på allvar står upp för arbetstagarnas rättigheter och skydd.

Den nya överenskommelsen mellan PTK, Kommunal, IF Metall och Svenskt Näringsliv kommer leda till förändringar. Efter långa förhandlingar, där Vänsterpartiet misstroendelöfte gett facken mer kraft bakom orden, så har förändringarna gått från att vara arbetsrättsligt katastrofala till att få en bättre balans där det även ryms vissa fördelar. Det mest oroande är dock hur politiken har förskjutit positionerna. När januaripartierna och den borgerliga oppositionen hotar med lagstiftning så rubbar det balansen och hotar den svenska modellen.

Fackförbund samverkar och samarbetar med arbetsgivare. På många håll går det bra, genom att fackligt förtroendevalda eller skyddsombud lyfter medarbetares arbetsmiljö och behov av förbättringar. Skyddsombudens viktiga roll har synliggjorts under 2020. Arbetsmiljön för läkare och sjuksköterskor till följd av pandemin har uppmärksammats och gör det fortsatt, vilket är viktigt.

Många av de som arbetar med de mest utsatta i till exempel hemtjänsten har under året lidit brist på skyddsutrustning. Även om pandemin har synliggjort de stora brister som finns vad gäller arbetstrygghet och arbetsmiljö för dessa arbetare, så har det inte uppmärksammats på samma sätt som för sjukhuspersonal.

Här måste både fackförbund och politiska partier arbeta för förbättringar och förändringar. Arbetstagare måste ha så trygga anställningar att de kan sjukskriva sig utan att vara rädda för att förlora anställning och inkomst. Därför måste alla fackförbund och alla partier som säger sig måna om arbetstagare arbeta för trygga anställningar och för att alla arbetsgivare tecknar kollektivavtal, vilket är grunden för trygga anställningar. Vi behöver fler trygga jobb inte färre!

Malin Fröjmark

Dela den här sidan:

Kopiera länk