Blogg

Julkalendern: Vi var skolelever inte kunder

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Idag skriver Towe Bengtsson om skolan när hon var liten och hur den kan bli jämlik igen.

Till jul önskar jag mig en jämlik skola fri från vinstintresse.

När jag var liten gick jag på en liten byskola på landsbygden. Det var på den tiden innan marknadskrafter hade tagit sitt grepp om skolan. Då pratade ingen om skolmarknaden eller om mig och mina föräldrar som kunder på en marknad. Rektorer och lärare behövde inte tävla om barnen utan vi gick alla i samma skola.

Läkarens, industriarbetarens och lokalvårdarens barn gick alla i samma klass. Oavsett om våra föräldrar var födda i Sverige eller i ett annat land, så satt vi ändå bredvid varandra i klassrummet. För när jag var liten gick jag i en skola där vi oavsett vad våra föräldrar jobbade med, eller var våra föräldrar kom ifrån, fick samma möjlighet till utbildning och personlig utveckling.

Allt var inte perfekt då, rasism och ojämlikhet fanns. Men vi ska ändå komma ihåg att den svenska skolan var en av de mest jämlika och likvärdiga skolorna i världen. Så är det tyvärr inte längre. Idag möts inte barn från olika socioekonomiska bakgrunder i klassrummen. Idag delar vi istället upp eleverna ut ifrån dem.

Elever ses som kunder på en marknad. Där alla skolor, privata som kommunala, måste tävla om eleverna som vilket företag som helst. Men skolan är inte som vilken marknad som helst. Skolan ska vara en plats för utbildning, där barn och unga ska lära sig om multiplikation, adjektiv och regentlängder. Resultaten skiljer sig tydligt mellan olika skolor och vinstintresset pressar upp glädjebetyg och ner resurspersonal.

Men skolan ska också vara en plats där barn ska börja förstå världen och sin egen plats i den. Men hur väl gör man det när man bara träffar barn som kommer från likvärdiga förhållanden som en själv, som ser ungefär lika dana ut och som bor ungefär likadant?

Detta är inte hållbart. Vi måste kämpa för att avskaffa vinstintresset, vinstuttag och marknadsskolan. Det handlar inte om att allt var perfekt förut, utan det handlar om alla barns rätt till utbildning idag! Vi måste säkerställa och göra allt vi kan för att barn och unga ska få likvärdig möjlighet till en bra skola, en bra utbildning och en bra framtid. Gör vi inte det ökar vi klyftor och utanförskap i samhället.

Sedan ungefär ett år tillbaka är Barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att alla barn har rätt till utbildning och det betyder också att vi ska sätta barnens bästa främst. För oss är det självklart att vi inte gör det genom en skola som drivs av vinstintressen.

Så låt oss nu stå på barnens sida och kräva en skola som är bra för alla!

Towe Bengtsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk