Blogg

Bättre bostadspolitik men med demokratiska metoder

Flera har troligtvis nåtts av artikeln på Aftonbladet (och Expressen) om att medlemmar ur ett nätverk (Ort till Ort) gjorde hembesök på kvällen hos flera partiers förtroendevalda. Både förtroendevalda från styret, moderaterna och en vänsterpartist ska ha fått kvällsbesök. Denna metod anser vi i Vänsterpartiet vara helt oacceptabel. Det kan ha varit en aktion i desperation. En handling i nöd. Samtidigt kan samma handling benämnas som otillbörlig påverkan, ofredande och i värsta fall, skrämselmetoder. Oavsett benämning är denna metod helt oacceptabel.

Nätverket Ort till Ort driver en väldigt aktiv kampanj tillsammans med flera av hushållen som riskerar avhysning. Frågan om bostadssituationen i Stockholm är viktig. Ingen kan förneka att bostadssituationen i Stockholm är dysfunktionell och leder till att många ensamstående, nyanlända, barnfamiljer, ungdomar och pensionärer hamnar i trångmål. Osäkra boenden, risk för att bli utan tak över huvudet eller risk för att bli utnyttjade är ständigt överhängande.

Att organisera sig och framföra sina budskap genom aktivism är bra. Det är oftast där de största rörelserna vaknar till liv och skapar samhälleliga förändringar. Dock har nätverket använt en del retorik och metoder som vi som parti tar avstånd ifrån.

Som lokalpolitiker och fritidspolitiker har vi ett uppdrag i förtroende. Att driva politiska frågor parlamentariskt, genom opinionsbildning och aktivism är viktigt. Det är genom samtal, god kommunikation, förståelse och solidaritet så vi förändrar samhället. Alla måste dock respektera att dessa förtroendevalda har ett privatliv. Metoder som leder till att människor skräms eller som inskränker privatlivet hör inte hemma i demokratin.

Vi i Vänsterpartiet kommer alltid kämpa för ett solidariskt samhälle där vi värnar och skyddar varandra. Men precis som ett hem är viktigt att kämpa för, är också ett hem viktigt att freda. Vi säger ja till politisk kamp i sann demokratisk anda, men nej till dessa metoder och i övrigt nej till alla skrämselmetoder.

Moisés Ubeira, gruppledare
Karin Bylund, ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk