Blogg

Internationella kvinnodagen: Våra feministiska förslag

Idag är det Internationella kvinnodagen. Det är inte en dag för firande, det är en dag för kamp och framtidsanda! Det är en dag för att uppmärksamma ojämlikheten mellan kvinnor och män. Och det är en dags för att säga stopp, det är nog nu!

2021 är året vi kan fira 100 år med kvinnlig rösträtt. Hundra år känns som en lång tid, och även om vi kan fira många fler segrar under denna långa tid, har vi många kamper kvar.

Vänsterpartiet är Sveriges första och största feministiska parti. Vi fortsätter kämpa för ett samhälle byggt för både kvinnor och män – och för de som varken identifierar som kvinnor eller män. Ett samhälle där du oavsett könstillhörighet har en naturlig och jämlik plats.

Under denna pandemi har samhällets orättvisor blivit ännu tydligare. Det är arbetarklassens kvinnor som bär vårt samhälle genom pandemin. Det är mammorna som bär familjerna genom vardagen och det är kvinnorna som drabbas hårdast av fysiskt och psykiskt våld i hemmet.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och att bekämpa detta har länge varit en av Vänsterpartiets hjärtefrågor. Visste du till exempel att i Sundbyberg har det länge varit vanligare med grov kvinnofridskränkning eller anmälan om misshandelsbrott mot kvinnor än i resten av Sverige. Det måste få ett stopp! Staden måste jobba hårdare och mer aktivt för att bemöta problematiken. Men också jobba närmre tillsammans med viktiga aktörer så som Kvinnojouren i Sundbyberg och Stjärnjouren för att stötta och hjälpa de som utsätts.

Vi i Vänsterpartiet jobbar på många fronter för att förändra samhället. För vill vi ha en stor samhällsförändring så krävs det att vi har tydliga och konkreta politiska förslag som förändrar människors vardag.

Vänsterpartiet Sundbyberg har och är drivande i flera sådana förslag som förbättrar jämställdheten i staden, bland annat har vi fått igenom:

  • Stöd till Kvinnojouren genom IOP-avtal (håller på att tas fram)
  • Att inför Huskurage inom Förvaltaren – Få boende att våga agera vid misstanke om våld.
  • Vi driver på arbetet när staden tar fram en handlingsplan mot våld i nära relationer
  • Kostnadsfria mensskydd för skolelever

Vi driver även:

  • Utarbeta en handlingsplan där hela staden arbetar våldsförebyggande med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor.
  • Stärk kvinnodominerade välfärdsyrken med ökade resurser
  • För utförligare jämställdhetsstatistik i kommunen
  • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom hemtjänst och på en förskoleenhet
  • Rätt till heltid och tillsvidareanställning som norm för alla stadens anställda

För att kunna jobba framåt för ett mer jämställt samhälle måste vi också veta var vi står idag, därför har vi tagit fram en rapport som visar på hur jämställdheten ser ut i vår stad, här kan du läsa den:

Rapport – Sundbyberg och jämställdheten – 8 mars 2021!

Trots många vinster de senaste 100 åren har vi lång väg kvar innan vi når ett jämlikt och jämställt samhälle. Men vi slutar inte. Vi fortsätter kämpa för de som var före och de som kommer efter.

För ett jämställt Sundbybergs och för ett jämställt Sverige!

Moisés Ubeira, Gruppledare
Towe Bengtsson, Vice gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk