Blogg

Vill du byta bostadspolitik?

Lägenhetsbyten är mycket vanligt i Stockholmsområdet. Det är ett sätt för många att lösa den otroligt svåra bostadssituationen. Men att bara byta lägenheter mellan varandra är inte hållbart. Därför vill vi byta bostadspolitik!

Hyresförhandlingarna är avslutade och det blev hyreshöjningar för de flesta hyresgäster i Sundbyberg. Ett av bostadsbolagen som höjt hyrorna är kommunens egna bostadsbolag Förvaltaren. Vi i Vänsterpartiet har hela året drivit att politiken ska stoppa Förvaltarens årliga hyreshöjning. Vi är fortfarande mitt i en pandemi, med hög arbetslöshet och många som oroar sig över sin ekonomi.

Ett flertal åtgärder har gjorts i Sundbyberg för att stödja näringsidkare såsom hyresrabatter. Samtidigt har bostadsrättsinnehavare och villaägare fått lättnader för amorteringar. En grupp som däremot knappt fått något stöd alls är stadens hyresgäster!

Att stoppa hyreshöjningar är det minsta vi kan göra. Men vår bostadspolitik tar ett mycket större ansvar än så. På nationell nivå vill Vänsterpartiet ha ett statligt byggbolag som kan få upp byggandet och pressa ner priserna. Självklart vill vi stoppa de planerade marknadshyrorna som kraftigt skulle höja hyrorna i Stockholmsområdet, inte bara för nya lägenheter.

I Sundbyberg har Vänsterpartiet, tillsammans med andra, lyckats stoppa utförsäljningarna av hyresrätter. Men det räcker inte att stoppa utförsäljningarna utan vi måste bygga fler allmännyttiga lägenheter, pressa ner priserna och även bygga för alla familjestorlekar.

Vi tycker inte att kommunens bostadsbolag ska plocka ut vinsten. Den borde istället återinvesteras i fler lägenheter och bättre underhåll! Idag är det hyresgästerna som får betala.

Ett exempel på när hyresgäster får betala är kraftigt höjda hyror vid renoveringar. Det finns ett renoveringsbehov i många fastigheter, men vi vet att många har tvingats till dyrare renoveringar än vad man önskat. Det leder till så kallade renovräkningar. Man har helt enkelt inte råd att bo kvar. Förvaltaren och staden måste ta sitt ansvar. Ingen ska tvingas till onödigt stora dyra renoveringar om de boende inte vill. Samma krav ska såklart också riktas mot de andra bostadsbolagen.

Slutligen, driver vi i Vänsterpartiet på för att alla bostadsbolag och byggbolag ska ta ansvar. Kommunen måste ställa höga krav när vi upplåter mark. Det byggs för få mellanstora och större lägenheter. Vi måste ha lägenheter för alla familjestorlekar.

Så låt oss göra ett byte, till en solidarisk bostadspolitik för samhällets bästa!

Moisés Ubeira, gruppledare

Towe Bengtsson, vice gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk