Blogg

Heltidsanställ fler i äldreomsorgen

Äldreomsorgen har under många år tvingats till besparingar och nedskärningar vilket resulterat i otrygga anställningar, osäkerhet kring rutiner och en hög personalomsättning. Det är problem som äldreomsorgen dragits med under lång tid, men det har blivit ännu tydligare under ett år av pandemi.

I en verksamhet som bygger på att använda sig av timvikarier istället för heltidsanställningar blir allt så mycket mer sårbart. I jakten på besparingar och effektiviseringar glöms både personal och de äldre bort.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om rätt till heltid. Staden har ett uppsatt mål som handlar om rätt till heltid med deltid som möjlighet men ändå kan vi se att timanställningar på kortare och uppdelade turer premieras gentemot långtidsvikarier och tillsvidareanställningar. Samtidigt kan vi se hur anställningar baseras helt på att lappa ihop ett trasigt schema, vilket leder till anställningsgrader med udda siffror såsom en 62,79 procent-tjänst, istället för att utgå från heltidsanställningar som norm.

Flertalet som arbetar hos våra äldre har otrygga fast många önskar tryggare anställningar. Detta är inte på något sätt rättvist. Nu är vi dessutom i en situation där arbetsmiljön och stämningen på arbetsplatserna riskerar att försämras ännu mer.

Efter ett helt år av pandemi där personalen kämpat på i motvind med för lite skyddsutrustning, fara för sitt eget liv och i djungeln av besparingar. Då tycker vi inte att det är mer än rätt att vi alla höjer rösten och kräver tillräckliga resurser, bättre arbetsvillkor och fler heltidsanställningar i äldreomsorgen!

Eva Eklund-Warnke

Dela den här sidan:

Kopiera länk