Blogg

Gruppledarnas 1 maj-tal

[su_youtube url=”https://youtu.be/rbV_GRkKxCQ” width=”560″ height=”320″ title=”1 maj 2021. Tal av gruppledarna i Vänsterpartiet Sundbyberg”]

JOBB

JÄMLIKHET

FRAMTIDSTRO

Vänner, kamrater och medmänniskor.

Idag är det 1 maj och det är inte vilken dag som helst. Det är en dag för glädje, för folkfest och för gemenskap. Men det är också en dag för allvar, motståndskraft och kamp. Arbetarrörelsens internationella högtidsdag.

Pandemin har pågått i över ett år och det har tydligt visat att vi är ett samhälle byggt på gemenskap och tillit. Vi ställer upp för varandra. Vi hjälper våra grannar och medmänniskor. Och vi tar ett gemensamt ansvar för allas välmående. Pandemin har visat mänsklighetens finaste sidor. Och vi är många som insett hur sårbara vi är ensamma.

Men pandemin har också visat bristerna i samhället. Hur åratal av nedskärningar, besparingar och privatiseringar skadat vår sjukvård, äldrevård och tilltro till systemen.

Sundbyberg är en mångsidig stad som har mycket positivt att erbjuda och dit många söker sig. Samtidigt är Sundbyberg, liksom landet i stort, en delad stad med stora skillnader. Mellan de med jobb, och de utan. Mellan de med eget boende och de som saknar boende. Mellan de som måste räkna dagarna till nästa inkomst och de som kan göra större avdrag på skatt för att renovera sin bostad. Mellan de som lever i rädsla för våld eller diskriminering och de som lever tryggt. Allt detta kan och ska vi ändra på.

En trygg inkomst och ett tryggt arbete ger människor större frihet. Arbetslöshet är inget annat än ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Med hög arbetslöshet kommer pressade löner, hot om uppsägningar, försämrade arbetsförhållanden och en hotad anställningstrygghet. Det kan vi inte acceptera.

Men vi måste också säkerställa att stadens personal mår bra och är friska. Detta kräver resurser inte besparingar till våra viktiga verksamheter där alla våra hjältar arbetar.

Vår vision är också sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i våra verksamheter. För med kortare arbetsdagar minskar sjukfrånvaron och personalen mår bättre. Det är framtidens arbetsliv. Och den kan bli verklighet!

Vänsterpartiet har under flera år drivit på för ökad jämlikhet i Sundbyberg. Vi har inte minst varit framgångsrika i att få igenom ett flertal bostadspolitiska vänsterreformer, såsom stopp för ombildningar av hyresrätter. Men vi fortsätter att kämpa mot hyreshöjningar. Mot marknadshyror. Mot avhysningar. Mot renovräkningar. För vi vill ha en solidarisk bostadspolitik för samhällets bästa. Vi fortsätter kämpa för att ännu fler ska få ett tryggt boende och för ett hållbart, jämlikt och solidariskt Sundbyberg.

Så länge ojämlikheten ökar i vårt samhälle och det finns barn och vuxna som lever under fattigdom så kommer inte kriminaliteten att minska. Därför går det inte att satsa på krishantering och samtidigt föra en politik med kraftiga nedskärningar som ökar ojämlikheten. Vi måste jobba för jämlika livschanser.

Vänsterpartiet vill också satsa på det feministiska våldsförebyggande arbetet i hela staden. Och se till att det prioriteras och samordnas, såväl strategiskt som operativt.

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för sexuellt våld, och många kvinnors och flickors liv begränsas – både i det offentliga och i hemmet. Staden ska ge skydd och stöd till alla som behöver, inte minst våldsutsatta kvinnor och hbtqi-personer. En viktig del i detta är långsiktigt stöd till Sundbybergs kvinnojour och Stjärnjourens trans- och tjejjour.

Vi ser hur jämlikheten minskar. Hur vi lever i en klimatkris som de flesta inte vill prata om och ett politiskt samhälle som snarare handlar om att ställa människor mot varandra än att jobba tillsammans.

Där har vi i Vänsterpartiet en stor roll att fylla. Vi vet att tillsammans kan vi förändra framtiden.

Om ett år är det val och då är det vår tur. Våra reformer kommer att skapa ett hållbart och solidariskt samhälle det där gemensamma stärks och där nedskärningar slopas.

Det är dags! Kampen fortsätter!

Moisés Uberia, gruppledare
Towe Bengtsson, vice gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk